• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
Kang ka jarn National Park

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสวนรุกขชาติ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ทุ่งขนาย) อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เพชรบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เพชรบุรี

Arboretum Kang ka jarn National Park is in Forest and Plant Conservation Reseach Office Khao Yoi , Khao Yoi , Phetchaburi Thailand

(Viewing : 170)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี และมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม ประกอบด้วยน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทะเลสาบ พันธุ์ไม้มีค่านานาชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น เลียงผา วัวแดง กระทิง นก ปลาต่าง ๆ และช้างป่า

Photo

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานKang ka jarn National Park

 

info

  Contact/Address : ม. 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี โทรศัพท์ 091 050 4461, 0 3277 2311 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว), 0 3277 2312 (ที่ทำการอุทยานฯ)

Facility : ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร) ที่พัก

Open time/Other info. 08.30 - 16.30 น.

# #

Location : 13.219747 , 99.769281

See this Location on maps

สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีความชื้นสูง ส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุก จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนอบอ้าว มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เฉพาะบริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว รวมทั้งให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยปราศจากการรบกวนจากนักท่องเที่ยว

credit : www.dnp.go.th

รถเช่า เพชรบุรี

Attraction Nearby

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Kang ka jarn National Park

ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

บ้านกร่าง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

บ้านกร่าง

Ban Krang

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

น้ำตกทอทิพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

น้ำตกทอทิพย์

Thotip Waterfall

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

น้ำตกกระดังลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

น้ำตกกระดังลา

Kar Dang La Waterfall

ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย

Huai-Sai Wildlife Breeding station

ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถ้ำหัวช้าง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ถ้ำหัวช้าง

Hua Chang cave

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Kang ka jarn National Park

ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

Kaeng Krachan Reservoir

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทะเลหมอก กม.36 แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทะเลหมอก กม.36 แก่งกระจาน

View Point (Km.36) Kaeng Krachan

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Relate Type

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Kang ka jarn National Park

ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Hotels and Accommodation in เพชรบุรี

ตะวันนา รีสอร์ท

ตะวันนา รีสอร์ท

Address :70 ซอย 2, อำเภอ เมืองเพชรบุรี, จังหวัด เพชรบุรี, 76000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5532753

เดอะปาล์ม ชะอำ

เดอะปาล์ม ชะอำ

Address :อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(83)-0314445

โรงแรมเพชรไพลิน

โรงแรมเพชรไพลิน

Address :ซอย 5, อำเภอ เมืองเพชรบุรี, จังหวัด เพชรบุรี, 76000,Thailand

โฮสเทล

โฮสเทล

Address :ถนนร่วมจิตต์, อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(32)-472596

ฟินเดอร์ แลนด์ รีสอร์ท

ฟินเดอร์ แลนด์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ ท่ายาง, จังหวัด เพชรบุรี, 76130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7354435

เบสท์ เฮ้าส์ 3

เบสท์ เฮ้าส์ 3

Address :128/3 ถนนร่วมจิตต์, อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(83)-0406867

โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน

โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน

Address :1349 ซอยชะอำ 53, อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(32)-771976

บ้านทิวลม ชะอำ

บ้านทิวลม ชะอำ

Address :339/728 ซอยจุมพฏพงษ์, อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(95)-8044742

โรงแรมซีซั่น พาเลส หัวหิน

โรงแรมซีซั่น พาเลส หัวหิน

Address :อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(32)-442811

เจ้าสำราญ บีช รีสอร์ท

เจ้าสำราญ บีช รีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองเพชรบุรี, จังหวัด เพชรบุรี, 76100,Thailand

Tel :+(66)-(86)-0013499

ปลาทูรีสอร์ท

ปลาทูรีสอร์ท

Address :อำเภอ ชะอำ, จังหวัด เพชรบุรี, 76120,Thailand

Tel :+(66)-(32)-508175

สควิด รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ

สควิด รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ

Address :อำเภอ บ้านแหลม, จังหวัด เพชรบุรี, 76100,Thailand

Tel :+(66)-(32)-478179

Hotel Relate in เพชรบุรี

ฟ้าใส ริเวอร์วิว(Fahsai riverview)
ชมทะเล รีสอร์ท

  ชมทะเล รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 97 ม.3 เทศบาล 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
 • Tel : 032-441-386
 • Province : เพชรบุรี
 • Thailand
ชะอำ การ์เดนท์

  ชะอำ การ์เดนท์

 • Address : เลขที่ 334/2 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
 • Tel : 032-470441-2
 • Province : เพชรบุรี
 • Thailand
เวสท์วิวรีสอร์ท
พรรณ

  พรรณ

 • Address : เลขที่ 6 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด
 • Tel : 081-856-6298
 • Province : เพชรบุรี
 • Thailand
ไพศิริ ชะอำ

  ไพศิริ ชะอำ

 • Address : เลขที่ 259/9 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
 • Tel : 032-471047
 • Province : เพชรบุรี
 • Thailand
แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท
สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน เพชรบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน เพชรบุรี