• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกสไลเดอร์
SLIDER WATERFALL

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

น้ำตกสไลเดอร์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กาญจนบุรี

terrestrial SLIDER WATERFALL is in Chaloem Rattanakosin National Park Khao Chot , Si Sawat , Kanchanaburi Thailand

(Viewing : 321)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร สามารถลื่นไหลลงมาตามกระแสน้ำ ลงสู่แอ่งน้ำที่รองรับอยู่เบื้องล่าง โดยไม่มีอันตรายซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2.7 กม. โดยมีเส้นทางไปถึงน้ำตก (สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะฤดูฝน)

Photo

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์ 0 3454 7020 (VoIP) อีเมล: chaloemrat_np@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. มีลักษณะแบบฝนเมืองร้อนฝนตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน อากาศหนาวและช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงามประมาณ เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และอากาศร้อนในเดือนเมษายน

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า กาญจนบุรี

Attraction Nearby

ถ้ำวังบาดาล ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำวังบาดาล

Wang Bahdan Cave

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดน้อย ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดน้อย

TAN LOD NOI CAVE

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่)

Erawan Observation Trail (Bamboo Forest)

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกธารเงิน-ธารทอง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกธารเงิน-ธารทอง

THAN NGERN-THAN THONG Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่

Mong Lai Dry Evergreen Forest Observation Trail

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดใหญ่ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดใหญ่

Tanlod Yai Cave

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี

Million Years Stone Observation Trail

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์

SLIDER WATERFALL

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเกริงกระเวีย ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเกริงกระเวีย

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ต.ชะแล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

Maekhamin Waterfall

ต.ชะแล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์

Tri Trueng Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควใหญ่ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควใหญ่

Khwae Yai River

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร

Sattamit Water Fall

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่)

Erawan Observation Trail (Bamboo Forest)

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก

Saiyoklek Waterfall

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ป้อมปี่ ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ป้อมปี่

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Relate Type

น้ำตกภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

น้ำตกภูซาง

Phusang Falls

ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

น้ำตกโตนใหญ่ ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

น้ำตกโตนใหญ่

Big Waterfall

ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

น้ำตกห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

น้ำตกห้วยไผ่

Huai Phai Waterfall

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

น้ำตกแม่คำดี ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

น้ำตกแม่คำดี

Good Word Madonna Falls

ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

น้ำตกตาดขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม

น้ำตกตาดขาม

Tatkham waterfall

ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม

น้ำตกหนานปลิว ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกหนานปลิว

Nam Plio Waterfall

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกรามัญ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

น้ำตกรามัญ

Raman Forest Park

ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

Hotels and Accommodation in กาญจนบุรี

โรงแรม บ้านปัญญะ

โรงแรม บ้านปัญญะ

Address :อ.ศรีสวัสดิ์, จังหวัด กาญจนบุรี, 71250,Thailand

เปี่ยมสุข ลากูน

เปี่ยมสุข ลากูน

Address :อำเภอ ท่าม่วง, จังหวัด กาญจนบุรี, 71110,Thailand

Tel :+(66)-(34)-644280

แพเก็บตะวัน

แพเก็บตะวัน

Address :อ.ศรีสวัสดิ์, จังหวัด กาญจนบุรี, 71250,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9437196

บ้านเจดีย์ภัณฑ์โฮม

บ้านเจดีย์ภัณฑ์โฮม

Address :อ.สังขละบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71240,Thailand

โรงแรมมิตรเมืองกาญจน์

โรงแรมมิตรเมืองกาญจน์

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(34)-625139

บ้านร่มไม้ชายน้ำ รีสอร์ท

บ้านร่มไม้ชายน้ำ รีสอร์ท

Address :สีโลหะ 13, อำเภอ ท่าม่วง, จังหวัด กาญจนบุรี, 71110,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4859858

กู๊ด วิว รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์

กู๊ด วิว รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(86)-1010999

เดอะบริดจ์ เรสซิเดนซ์ โฮเทล

เดอะบริดจ์ เรสซิเดนซ์ โฮเทล

Address :ซอยแม่น้ำแคว, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

ฮอลแลนด์กาญ

ฮอลแลนด์กาญ

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(97)-1789964

อิ่มเอม รีสอร์ท

อิ่มเอม รีสอร์ท

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(83)-7063870

โรงแรม อันเดอร์ กราวน์

โรงแรม อันเดอร์ กราวน์

Address :300/1 ซอยไปรษณีย์, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5711832

บ้านทันย่ารักษ์กาญจน์

บ้านทันย่ารักษ์กาญจน์

Address :อ.ทองผาภูมิ, จังหวัด กาญจนบุรี, 71180,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9061158

Hotel Relate in กาญจนบุรี

ดอนรักบังกาโล1
มะไฟคู่ รีสอร์ท
เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
บี บี เฮ้าส์ (BB House)
สวนแมกไม้ รีสอร์ท
มิตรเมืองกาญจนบุรี
บังกาโลวังทอง

  บังกาโลวังทอง

 • Address : 249 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
 • Tel : 0 3451 1046
 • Province : กาญจนบุรี
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี