• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกสไลเดอร์
SLIDER WATERFALL

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

น้ำตกสไลเดอร์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กาญจนบุรี

terrestrial SLIDER WATERFALL is in Chaloem Rattanakosin National Park Khao Chot , Si Sawat , Kanchanaburi Thailand

(Viewing : 1022)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร สามารถลื่นไหลลงมาตามกระแสน้ำ ลงสู่แอ่งน้ำที่รองรับอยู่เบื้องล่าง โดยไม่มีอันตรายซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2.7 กม. โดยมีเส้นทางไปถึงน้ำตก (สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะฤดูฝน)

Photo

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

น้ำตกสไลเดอร์SLIDER WATERFALL

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์ 0 3454 7020 (VoIP) อีเมล: chaloemrat_np@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. มีลักษณะแบบฝนเมืองร้อนฝนตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน อากาศหนาวและช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงามประมาณ เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และอากาศร้อนในเดือนเมษายน

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า กาญจนบุรี

Attraction Nearby

น้ำตกธารเงิน-ธารทอง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกธารเงิน-ธารทอง

THAN NGERN-THAN THONG Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำวังบาดาล ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำวังบาดาล

Wang Bahdan Cave

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี

Million Years Stone Observation Trail

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ

Erawan Waterfall

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่)

Erawan Observation Trail (Bamboo Forest)

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดน้อย ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดน้อย

TAN LOD NOI CAVE

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์

Tri Trueng Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่

Mong Lai Dry Evergreen Forest Observation Trail

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคใหญ่ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคใหญ่

Saiyok Yai Waterfall

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ถ้ำเวิลด์คัพ ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำเวิลด์คัพ

World Cup Cave

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก

Saiyoklek Waterfall

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์

SLIDER WATERFALL

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิว กม.12  ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิว กม.12

Km.12 View Point

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร

Sattamit Water Fall

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค

Saiyok National Park View Point

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกผาเขียว ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกผาเขียว

Phakhiaw Waterfall

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Relate Type

น้ำตกฮาลาซะห์ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกฮาลาซะห์

Halaza Waterfull

ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกโผงโผง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกโผงโผง

Namtok Phong-Phong

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกผาหมาหอน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกผาหมาหอน

Pha Ma Horn Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง                      ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง

Mae Koeng Luang Waterfalls

ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกพรหมโลก ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกพรหมโลก

PHROMLOK WATERFALL

ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกวังขอนแดง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

น้ำตกวังขอนแดง

Wangkhondaeng Waterfall

ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

น้ำตกเขาชะเมา ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

น้ำตกเขาชะเมา

Khochamao Waterfall

ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

น้ำตกตาดน้ออย ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

น้ำตกตาดน้ออย

Tatnoi Waterfall

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Hotels and Accommodation in กาญจนบุรี

โรงแรมบำรุงรักษ์

โรงแรมบำรุงรักษ์

Address :270 ซอยแม่น้ำแคว, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(34)-513880

สวนอนุรักษ์ รีสอร์ท

สวนอนุรักษ์ รีสอร์ท

Address :19 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199, อ.ศรีสวัสดิ์, จังหวัด กาญจนบุรี, 71250,Thailand

Tel :+(66)-(2)-8862255

สบายแอทกาญจน์ รีสอร์ท

สบายแอทกาญจน์ รีสอร์ท

Address :317/4 ซอยแม่น้ำแคว, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(34)-521559

แพร่มสัก

แพร่มสัก

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(84)-1594041

แควน้อย ริเวอร์ พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

แควน้อย ริเวอร์ พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

Address :46/1 รพช. กจ. 4032, อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(85)-7036189

โรงแรมผาตาด วัลเล่ย์

โรงแรมผาตาด วัลเล่ย์

Address :49/5 รพช. กจ. 3204, อ.ทองผาภูมิ, จังหวัด กาญจนบุรี, 71180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8017504

บ้านแสงตะวัน เกสท์เฮ้าส์

บ้านแสงตะวัน เกสท์เฮ้าส์

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(84)-0846060

ระเบียงน้ำ

ระเบียงน้ำ

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71190,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1697623

บ้านตอไม้แดง รีสอร์ท

บ้านตอไม้แดง รีสอร์ท

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(34)-217042

บ้านริมน้ำ รีสอร์ท

บ้านริมน้ำ รีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(34)-653314

ห้องพักเดอะรูม

ห้องพักเดอะรูม

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9428692

รีสอร์ทริมน้ำ

รีสอร์ทริมน้ำ

Address :ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199, อ.ศรีสวัสดิ์, จังหวัด กาญจนบุรี, 71250,Thailand

Hotel Relate in กาญจนบุรี

ผึ้งหวาน โฮเต็ล จำกัด
นิจิโกะ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ
ประสพสุขบังกาโล

  ประสพสุขบังกาโล

 • Address : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
 • Tel : 0 3451 1777
 • Province : กาญจนบุรี
 • Thailand
มุมสบาย รีสอร์ท
กิจเจริญบังกาโล
บี บี เฮ้าส์ (BB House)
วี พี โรงแรม-รีสอร์ท
ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์

เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี