• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
Kruba Srivichai Monument

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยKruba Srivichai Monument

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Kruba Srivichai Monument is in Doi Suthep - Pui National Park , Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 68)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้นำชาวบ้านในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพของศรัทธาของผู้คนมากมาย มีผู้แวะเวียนมากราบนมัสการเป็นจำนวนมาก ที่ตั้งอนุสาวรีย์เป็นทางผ่านสู่ดอยสุเทพและดอยปุย และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ สวนสัตว์เชียงใหม่

ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มลงมือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2478 รวมระยะทาง 10 กม.

Photo

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยKruba Srivichai Monument

 

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยKruba Srivichai Monument

 

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยKruba Srivichai Monument

 

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยKruba Srivichai Monument

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ห้วยแก้ว ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์ติดต่อ053-210244

Facility :

Open time/Other info. ตลอดปี

# #


credit : www.dnp.go.th, www.thailandtourismdirectory.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ

Hauy Kaew-Wang Bua Ban-Pha Ngerb

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง

Buatong Cave

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิ

Siribhume Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

Huai keaw Arboretum

ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน

Huai Bon Cave

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

Mai Muang Nao Arboretum

ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Relate Type

โรงพยาบาลรัฐ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลรัฐ

Hospital

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พระพุทธไสยาสน์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พระพุทธไสยาสน์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

กังหันน้ำ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กังหันน้ำ

Kang Han Nam

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก

Ban Huay Historical Painting

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ผาผ่ามือแดง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาผ่ามือแดง

Famue Daeng Cliffs

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเรขาคณิต ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำเรขาคณิต

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่

TA PERN KEE KAREN VILLAGE

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

ดอนชัยเฮ้าส์

ดอนชัยเฮ้าส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

Tel :+(66)-(81)-4213875

นิด้า รูมส์

นิด้า รูมส์

Address :อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50290,Thailand

บ้านไร่ลัดดา

บ้านไร่ลัดดา

Address :อ.ดอยหล่อ, จังหวัด เชียงใหม่, 50160,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4130338

บ้านสวนห้วยปู่ใหม่

บ้านสวนห้วยปู่ใหม่

Address :261 ถนนโชตนา, อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(97)-9246684

เดอะ ลูน่า คอมพาส

เดอะ ลูน่า คอมพาส

Address :7 ซอยโชตนา 4, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(86)-4213598

ริมธาร โฮมสเตย์

ริมธาร โฮมสเตย์

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

บ้านมายา นิมมาน

บ้านมายา นิมมาน

Address :ซอยจันทร์ศัพท์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(95)-7878160

บ้านอาดัมวดี

บ้านอาดัมวดี

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(86)-2352837

คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูติก คอลเล็กชั่น

คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูติก คอลเล็กชั่น

Address :137 ซอยเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค 2, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-415555

เชียงใหม่ โกลเด็น เพลส

เชียงใหม่ โกลเด็น เพลส

Address :54 ซอยเวียงบัว, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-410494

สมาย รูมแอนด์คาเฟ่

สมาย รูมแอนด์คาเฟ่

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(94)-6355422

เลอ ปอร์ทิส สภิณัฐ นิมมาน

เลอ ปอร์ทิส สภิณัฐ นิมมาน

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Hotel Relate in เชียงใหม่

เชียงใหม่รัตนโกสินทร์

  เชียงใหม่รัตนโกสินทร์

 • Address : เลขที่ 190 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-234800
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ทอปนอร์ทเกสท์เฮ้าส์

  ทอปนอร์ทเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 15 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-278900
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เปาคำเกสเฮ้าส์

  เปาคำเกสเฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 3 ซอย 3 ถนนช้างม่อยเก่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252377-9
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่
นวลปราณี เฮ้าส์

  นวลปราณี เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 39/9 ถนนราชภาคินัย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53208131
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
โลตัส

  โลตัส

 • Address : เลขที่ 132/70 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5341-0165
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บีทู ซีพาร์ค

  บีทู ซีพาร์ค

 • Address : เลขที่ 140 ถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53110600
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ปริ้นโฮเต็ล

  ปริ้นโฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 3 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252025
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่