• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดยาว
HADYAO

หาดยาวHADYAO

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine HADYAO is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 873)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดยาวHADYAO

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

Relate Type

อ่าวเกือก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

อ่าวเกือก

Donald Duck Bay

ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เกาะตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะตะรุเตา

Tarutao Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าววงเดือน ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อ่าววงเดือน

Ao Wong Dean

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หาดเขาหลัก

Khao Lak Beach

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เกาะแวว ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะแวว

Koh Waw

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดทรายยาว ต.เกาะช้าง อ.กิ่งเกาะช้าง จ.ตราด

หาดทรายยาว

Hat Sai Yao

ต.เกาะช้าง อ.กิ่งเกาะช้าง จ.ตราด

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดท้องยาง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดท้องยาง

Had Tongyang

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Hotels and Accommodation in ตรัง

ญาทาเล่ย์ เดอะ รีสอร์ท

ญาทาเล่ย์ เดอะ รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

แมกไม้ รีสอร์ท

แมกไม้ รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-274234

สบายคันทรี รีสอร์ท

สบายคันทรี รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7372152

แหลมหยง สตาร์ รีสอร์ท

แหลมหยง สตาร์ รีสอร์ท

Address :อ.ปะเหลียน, จังหวัด ตรัง, 92120,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4886288

เกาะไหงวิลล่า

เกาะไหงวิลล่า

Address :66/25 ซอยรัษฎา 7, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-210496

ตะเสะ บีช รีสอร์ท

ตะเสะ บีช รีสอร์ท

Address :อ.หาดสำราญ, จังหวัด ตรัง, 92120,Thailand

ขนำชาวเลโฮมสเตย์

ขนำชาวเลโฮมสเตย์

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

โรงแรม น้ำทิพย์ เรสซิเด้นส์

โรงแรม น้ำทิพย์ เรสซิเด้นส์

Address :206/48 ซอยวิเศษกุล, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(98)-3928245

ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

บ้านก้องฟ้า

บ้านก้องฟ้า

Address :อ.หาดสำราญ, จังหวัด ตรัง, 92120,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9921587

โรงแรมวัฒนา

โรงแรมวัฒนา

Address :315/7 ซอยพระรามที่ 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-216216

ตรังแกรนด์แมนชั่น

ตรังแกรนด์แมนชั่น

Address :65/6 ถนน กันตัง, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(95)-0707706

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมริเวอร์ ปาร์ค รีสอร์ท
โรงแรมบ้านแสงจันทร์ รีสอร์ท
โรงแรมมายเฮ้าส์ การ์เดนท์ รีสอร์ท
โรงแรมสุกร บีซ บังกะโล
โรงแรมโกเต็ง

  โรงแรมโกเต็ง

 • Address : เลขที่ 77-79 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8622
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมซีซ่าร์

  โรงแรมซีซ่าร์

 • Address : เลขที่ 65/51 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8776
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมเมอเมด

  โรงแรมเมอเมด

 • Address : เลขที่ 296/25 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-1927
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมแฮปปี้อินน์ โฮเต็ล

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง