• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดยาว
HADYAO

หาดยาวHADYAO

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine HADYAO is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 16)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดยาวHADYAO

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

น้ำตกพ่าน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

น้ำตกพ่าน

Nam Tol Pan

ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

Relate Type

หาดไม้ขาว ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดไม้ขาว

Mai Khao Beach

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่าวถ้ำพระนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

อ่าวถ้ำพระนาง

-

ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว

Aomanao Beach

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อ่าวสุเทพ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

อ่าวสุเทพ

Ao Suthep

ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

หาดทรายยาว ต.เกาะช้าง อ.กิ่งเกาะช้าง จ.ตราด

หาดทรายยาว

Hat Sai Yao

ต.เกาะช้าง อ.กิ่งเกาะช้าง จ.ตราด

หาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดในเพลา

Had Naiplao

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดท้องยาง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดท้องยาง

Had Tongyang

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดแขวงเภา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดแขวงเภา

Had Kwang Pao

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Hotels and Accommodation in ตรัง

น้องรวยห้องพัก 24 ชั่วโมง

น้องรวยห้องพัก 24 ชั่วโมง

Address :อ.ปะเหลียน, จังหวัด ตรัง, 92180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-0342838

ขนำชาวเลโฮมสเตย์

ขนำชาวเลโฮมสเตย์

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

ปะการังเกสเฮ้าส์

ปะการังเกสเฮ้าส์

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

ปากเมง รีสอร์ท

ปากเมง รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-203031

โรงแรมวัฒนา พาร์ค

โรงแรมวัฒนา พาร์ค

Address :315/7 ถนนเพชรเกษม, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

บ้านเจ้าไหม บีชเฮ้าส์

บ้านเจ้าไหม บีชเฮ้าส์

Address :อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

เจริญสุข

เจริญสุข

Address :อ.วังวิเศษ, จังหวัด ตรัง, 92220,Thailand

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

Address :69/8 ซอยตรังธนา 3, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-223223

เกาะมุก รีสอร์ท

เกาะมุก รีสอร์ท

Address :อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

ลิบง บีช รีสอร์ท

ลิบง บีช รีสอร์ท

Address :19/1 ซอยพระรามที่ 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7474600

สบาย รีสอร์ท

สบาย รีสอร์ท

Address :อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

ยามาว่า เกสท์เฮาส์

ยามาว่า เกสท์เฮาส์

Address :94 ซอยวิเศษกุล, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมเมฆี โฮเต็ล
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
โรงแรมศรีลำดวล

  โรงแรมศรีลำดวล

 • Address : เลขที่ 31 ถ.ยวดประศาสน์ ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 • Tel : 0-7528-1126
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมนันที

  โรงแรมนันที

 • Address : เลขที่ 12/1 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8770
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมน้องรวย
โรงแรมเสรี โฮเต็ล
โรงแรมริเวอร์ ปาร์ค รีสอร์ท
โรงแรมเขากอบการ์เด้น

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง