• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดยาว
HADYAO

หาดยาวHADYAO

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine HADYAO is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 1156)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดยาวHADYAO

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

Thung Khai Botanical Garden

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

Relate Type

เกาะแวว ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะแวว

Koh Waw

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่าวถ้ำพระนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

อ่าวถ้ำพระนาง

-

ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดทรายแก้ว ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดทรายแก้ว

Sai Kaew Beach

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะกะทะ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะกะทะ

Koh Kata

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดสามพระยา ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หาดสามพระยา

Sam Phraya Beach

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

อ่าวสุเทพ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

อ่าวสุเทพ

Ao Suthep

ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

Hotels and Accommodation in ตรัง

เพชรโฮเต็ล

เพชรโฮเต็ล

Address :152 ถนนราชดำเนิน, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

โรงแรมจริงจริง

โรงแรมจริงจริง

Address :23 พระราม 6 ซอย 1, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-218077

เลตรัง ทราเวล แอนด์ รีสอร์ท

เลตรัง ทราเวล แอนด์ รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4744423

เสรี โฮเต็ล

เสรี โฮเต็ล

Address :กันตัง, อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

ฉางหลาง รีสอร์ท

ฉางหลาง รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-203029

โรงแรมอมารีตรังบีชรีสอร์ท

โรงแรมอมารีตรังบีชรีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-205888

ปะการังเกสเฮ้าส์

ปะการังเกสเฮ้าส์

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

เดอะ บีช รีสอร์ท

เดอะ บีช รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

โรงแรมวัฒนา พาร์ค

โรงแรมวัฒนา พาร์ค

Address :315/7 ถนนเพชรเกษม, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

อนันตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์สปา

อนันตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์สปา

Address :ตรัง 4008, อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

บ้านพักชายทุ่ง

บ้านพักชายทุ่ง

Address :ซอยศรีตรัง 1, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

โรงแรม ปาล์ม คอร์ด

โรงแรม ปาล์ม คอร์ด

Address :ซอยท่ากลาง 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-218686

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมปากเมง รีสอร์ท
โรงแรมศิริชัย

  โรงแรมศิริชัย

 • Address : เลขที่ 132 - 134 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
 • Tel : 075-252860
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมเปี่ยมสุข วิลล่า
โรงแรมฟลาวเวอร์ การ์เด้น รีสอร์ท
โรงแรมพิมาน  โฮเต็ล
โรงแรม สวีทอินน์
โรงแรมเกาะมุก สิวาลัย บีช รีสอร์ท
โรงแรมมายเฮ้าส์ การ์เดนท์ รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง