• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดฉางหลาง
CHANGLANG BEACH

หาดฉางหลางCHANGLANG BEACH

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine CHANGLANG BEACH is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 121)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดฉางหลางCHANGLANG BEACH

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง

Khao Chong Botanical Garden

ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

น้ำตกปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

น้ำตกปากแจ่ม

Pakjam Waterfall

ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เกาะเชือก ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

Relate Type

หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

หาดวนกร

Had Wanakorn

ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่าวตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวตะโละอุดัง

Ta Lo U Dang Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

หาดทรายรีสวี ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

หาดทรายรีสวี

Hardsairee

ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

หาดท้องยาง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดท้องยาง

Had Tongyang

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว

Ao Manao - Khao Tanyong

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ตะโละวาว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละวาว

Thalowow

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว

Aomanao Beach

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

หาดท้ายเหมือง

Thaimueang Beach

ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

Hotels and Accommodation in ตรัง

บ้านพักชายทุ่ง

บ้านพักชายทุ่ง

Address :ซอยศรีตรัง 1, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

แสงทองห้องพัก

แสงทองห้องพัก

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4658288

โรงแรมมายเฟรนด์

โรงแรมมายเฟรนด์

Address :ซอยกันตัง 4, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

ทรายทอง รีสอร์ท

ทรายทอง รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

ศิลป์ชัยเจ้าไหม รีสอร์ท

ศิลป์ชัยเจ้าไหม รีสอร์ท

Address :อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

บ้านเข็มทอง 9

บ้านเข็มทอง 9

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

มาย เฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท

มาย เฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท

Address :ถนนรักษ์จันทน์, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

บ้านอ่าวทอง

บ้านอ่าวทอง

Address :25/28 ซอยกันตัง 4, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-290192

สไมล์ โฮเต็ล

สไมล์ โฮเต็ล

Address :อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

โรงแรมอ่างทองรีสอร์ท

โรงแรมอ่างทองรีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(35)-851596

โรงแรมธน อินน์ โฮเต็ล

โรงแรมธน อินน์ โฮเต็ล

Address :อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

Tel :+(66)-(75)-252624

ปากเมง รีสอร์ท

ปากเมง รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-203031

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมวิมาน โฮเต็ล
โรงแรมสบายดี รีสอร์ท 1
โรงแรมเปี่ยมสุข วิลล่า
โรงแรมท่าจีน รีสอร์ท
โรงแรมเกาะมุก สิวาลัย บีช รีสอร์ท
โรงแรมเสรี โฮเต็ล
โรงแรมรุ่งตะวัน รีสอร์ท
โรงแรมเกาะสุกร รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง