• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดปากเมง
PAKMENG BEACH

หาดปากเมงPAKMENG BEACH

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine PAKMENG BEACH is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 30)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดปากเมงPAKMENG BEACH

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดฉางหลาง

CHANGLANG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

Thung Khai Botanical Garden

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

น้ำตกพ่าน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

น้ำตกพ่าน

Nam Tol Pan

ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

Relate Type

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดท้องชิง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดท้องชิง

Had Thong Ching

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดในทอน

์Naithon

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดเล็ก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หาดเล็ก

Small Sandy Beach

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หาดทรายแดง ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

หาดทรายแดง

Red Beach

ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

อ่าวเมาะและ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ

Ao Molae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวตะโละอุดัง

Ta Lo U Dang Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวทุ่งมะขามน้อย ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

อ่าวทุ่งมะขามน้อย

Tungmakarmnoi

ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

Hotels and Accommodation in ตรัง

ทะเลวิว รีสอร์ท

ทะเลวิว รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

โรงแรมรักษ์จันทร์

โรงแรมรักษ์จันทร์

Address :20/2 ซอยรักษ์จันทร์, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-218415

โรงแรมวัฒนา

โรงแรมวัฒนา

Address :315/7 ซอยพระรามที่ 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-216216

โรงแรมเอ็ม.พี.

โรงแรมเอ็ม.พี.

Address :188 ซอยห้วยยอด 1, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

ตะเสะ บีช รีสอร์ท

ตะเสะ บีช รีสอร์ท

Address :อ.หาดสำราญ, จังหวัด ตรัง, 92120,Thailand

บ้านก้องฟ้า

บ้านก้องฟ้า

Address :อ.หาดสำราญ, จังหวัด ตรัง, 92120,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9921587

โรงแรมตรังฮอลิเดย์โฮเต็ล

โรงแรมตรังฮอลิเดย์โฮเต็ล

Address :ซอยวิเศษกุล, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

เมอเมดรีสอร์ท

เมอเมดรีสอร์ท

Address :อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-211927

โรงแรม ซีซ่า วิลล่า

โรงแรม ซีซ่า วิลล่า

Address :เพลินพิทักษ์, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

โรงแรมทุ่งค่าย รีสอร์ท

โรงแรมทุ่งค่าย รีสอร์ท

Address :108/3 คลองน้ำเจ็ด, อ.ย่านตาขาว, จังหวัด ตรัง, 92140,Thailand

Tel :+(66)-(75)-280084

โรงแรมโกเต็ง

โรงแรมโกเต็ง

Address :77-79 ซอยพระรามที่ 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-218622

สบายคันทรี รีสอร์ท

สบายคันทรี รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7372152

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมสบาย รีสอร์ท
โรงแรมกันตังปาร์ค
โรงแรมซีซ่าร์

  โรงแรมซีซ่าร์

 • Address : เลขที่ 65/51 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8776
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมรุ่งตะวัน รีสอร์ท
โรงแรมแกรนด์สวีท อินน์
โรงแรมสุขสมบูรณ์ รีสอร์ท
โรงแรมเกาะกระดาน พาราไดซ์ บีช
โรงแรมท่าจีน รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง