• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)
Lumnampong (Soktae) Arboretum

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทสวนรุกขชาติ สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

Arboretum Lumnampong (Soktae) Arboretum is in Forest and Plant Conservation Reseach Office , , Thailand

(Viewing : 544)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ ท้องที่ต้าบลโคกงาม อ้าเภอบ้านฝางและต้าบลบ้านผือ อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 377 ไร่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการตลอดจนการบริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน ผู้สนใจ นิสิตนักศึกษาทั่วไป เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีค่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชน และเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าไม้ มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เทือกเขาอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติภูเวียง ภูสำเภา ภูเม็ง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี ภาพเขียนสีที่ถ้ำลายมือ 3 (ฝ่ามือแดง) เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่สำหรับศึกษาทางธรรมชาติและนิเวศวิทยาป่าไม้

Photo

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)Lumnampong (Soktae) Arboretum

 

info

  Contact/Address : 659 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 E-mail : wsun@hotmail.com Tel : 087-2207204

Facility : อาคารศูนย์บริการข้อมูลและแสดง นิทรรศการ จ้านวน 1 หลังอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด 4 ห้องนอน)จ้านวน 1 หลังอาคารที่พักนักท่องเที่ยว ขนาด 4 คน (แบบ 2 ห้องนอน)จ้านวน 1 หลัง ห้องน ้าและห้องสุขา ชายหญิง ขนาด 8 ห้อง

Open time/Other info. ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

# #

Location : 16.578366 , 102.583684

See this Location on maps


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)

Lumnampong (Soktae) Arboretum

ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พระพุทธไสยาสน์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พระพุทธไสยาสน์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกวังสักสิ่ว ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกวังสักสิ่ว

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง

Chang Cave

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน

Kham Phon

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี

Hin Chang Si

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผาตะวันลับฟ้า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผาตะวันลับฟ้า

Pa Tawan Lab Fah View point

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Relate Type

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)

Lumnampong (Soktae) Arboretum

ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

เอสเอฟ บิส โฮเทล

เอสเอฟ บิส โฮเทล

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-226500

บีพี รีสอร์ท

บีพี รีสอร์ท

Address :อำเภอ กระนวน, จังหวัด ขอนแก่น, 40170,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8413702

บ้านต้นไม้ริมน้ำ รีสอร์ท

บ้านต้นไม้ริมน้ำ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40260,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5929097

แพรวพันธ์รีสอร์ท

แพรวพันธ์รีสอร์ท

Address :วิไสยอุดรกิจ, อ.ชุมแพ, จังหวัด ขอนแก่น, 40130,Thailand

บ บูรณ์ เพลส

บ บูรณ์ เพลส

Address :ถนนโพธิสาร, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

สลีป คิวบ์

สลีป คิวบ์

Address :124/65 ถนนอดุลยาราม, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(99)-6192242

ศรีทอง รีสอร์ท

ศรีทอง รีสอร์ท

Address :อ.ชุมแพ, จังหวัด ขอนแก่น, 40130,Thailand

โรงแรม ดิ ออร์คิด เฮ้าส์

โรงแรม ดิ ออร์คิด เฮ้าส์

Address :อำเภอ กระนวน, จังหวัด ขอนแก่น, 40170,Thailand

Tel :+(66)-(43)-252855

โรงแรมบ้านชุติกาญจน์

โรงแรมบ้านชุติกาญจน์

Address :ถนนรอบเมือง, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

Address :126 ถนนสีหราชเดโชไชย, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-238323

พร รีสอร์ท

พร รีสอร์ท

Address :อ.เวียงเก่า, จังหวัด ขอนแก่น, 40150,Thailand

บ้านบุญรัตน์ รีสอร์ท

บ้านบุญรัตน์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-470196

Hotel Relate in ขอนแก่น

หนองขามรีสอร์ท
มิ่งขวัญ รีสอร์ท
พอดี รีสอร์ท

  พอดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 123 ม. 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง
 • Tel : 043-456077
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ดอนแก้วรีสอร์ท
สบายดี รีสอร์ท
จันทร์เพ็ญ

  จันทร์เพ็ญ

 • Address : เลขที่ 404 ถ. - ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-312804 081-9647678
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
รอแยล 77

  รอแยล 77

 • Address : เลขที่ 257/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-236089
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
เรือนไทยรีสอรืท

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น