• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกธาราวารินทร์
Tarawarin Waterfall

น้ำตกธาราวารินทร์Tarawarin Waterfall

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพัทลุง

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พัทลุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พัทลุง

terrestrial Tarawarin Waterfall is in Khao Pu - Khao Ya National Park Khao Pu , Si Banphot , Phatthalung Thailand

(Viewing : 145)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกธาราวารินทร์Tarawarin Waterfall

 

info

  Contact/Address : 0 7468 9194

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า พัทลุง

Attraction Nearby

จุดชมวิวผาผึ้ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง

Pha Phueng Viewpoint

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา

Matcha Cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว

Nan Plew Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด

Wangnaiphut cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม

Khaokhram Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน

Trang Andaman Gateway

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม

Khaokhram Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์

Nan Sawan Waterfalls

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์

Tarawarin Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว

Nan Plew Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา

Matcha Cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

Relate Type

น้ำตกธารสวรรค์ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

น้ำตกธารสวรรค์

Thansawan Watorfall

ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

น้ำตกตาดเดือน ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกตาดเดือน

Tat Duean Waterfall

ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกอ้ายเขียว ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกอ้ายเขียว

AI KHIAO WATERFALL

ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง

Namtok Ka-Thing

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

นำ้ตกห้วยขาด ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกศรีสังวาลย์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

น้ำตกศรีสังวาลย์

Sri Sang Wan Waterfall

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

น้ำตกพระไม้ไผ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกพระไม้ไผ่

Namtok Pramaipai

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

Hotels and Accommodation in พัทลุง

กฤษศิลา โฮมสเตย์

กฤษศิลา โฮมสเตย์

Address :อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

Tel :+(66)-(99)-2963928

ทะเลน้อย รีสอร์ท

ทะเลน้อย รีสอร์ท

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

มาย การ์เด้น รีสอร์ท

มาย การ์เด้น รีสอร์ท

Address :อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(63)-0634287

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

ทะเลบัวรีสอร์ท

ทะเลบัวรีสอร์ท

Address :508 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

Tel :+(66)-(81)-3807907

โรงแรมบ้านเสรี

โรงแรมบ้านเสรี

Address :อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

โรงแรมอิรวดี

โรงแรมอิรวดี

Address :อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

โรงแรม เอเชีย

โรงแรม เอเชีย

Address :2203 ถนนเพชรเกษม, อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

เค.เอส.เกสท์เฮ้าส์

เค.เอส.เกสท์เฮ้าส์

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

โรงแรม โอเค

โรงแรม โอเค

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-5963435

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

Address :ถนนเพชรเกษม, อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

เขาหัวช้าง โฮมสเตย์

เขาหัวช้าง โฮมสเตย์

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(82)-8787116

Hotel Relate in พัทลุง

โอ.เค.

  โอ.เค.

 • Address : ม.6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 • Tel : 0-7463-1335 ,
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
ซี.เอส.รีสอร์ท

  ซี.เอส.รีสอร์ท

 • Address : 299 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 • Tel : 089-5958513
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
ตากอากาศชายหาน
แมกไม้ รีสอร์ท
ทุ่งทอง รีสอร์ท
ออคิดเฮ้าส์ 2

  ออคิดเฮ้าส์ 2

 • Address : 10 ม.4 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
 • Tel : 0-7462-7233
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
บ้านเรารีสอร์ท
ตะวันดาว รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง
เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง