• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกเขาคราม
Khaokhram Waterfall

น้ำตกเขาครามKhaokhram Waterfall

น้ำตกเขาคราม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพัทลุง

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พัทลุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พัทลุง

terrestrial Khaokhram Waterfall is in Khao Pu - Khao Ya National Park Khao Pu , Si Banphot , Phatthalung Thailand

(Viewing : 76)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกเขาครามKhaokhram Waterfall

 

info

  Contact/Address : 0 7468 9194

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า พัทลุง

Attraction Nearby

น้ำตกควนประ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ

Kuan Pra Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง

Pha Phueng Viewpoint

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน

Trang Andaman Gateway

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว

Nan Plew Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด

Wangnaiphut cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนหิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนหิน

Stone Park

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ

Kuan Pra Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์

Nan Sawan Waterfalls

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด

Wangnaiphut cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง

Pha Phueng Viewpoint

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์

Tarawarin Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

Relate Type

น้ำตกโผงโผง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกโผงโผง

Namtok Phong-Phong

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกห้วยทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายขาว

Huai Sai Khao Waterfall

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกสายรุ้ง ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

น้ำตกสายรุ้ง

Sairoong Waterfall

ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

น้ำตกโตนขิงแห้ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

น้ำตกโตนขิงแห้ง

Ton Khing Haeng Waterfall

ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

น้ำตกผามะนาวยักษ์ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกผามะนาวยักษ์

Rocky And Giant Waterfall

ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกคลองผด ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองผด

Namtok Klongpod

ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกถ้ำพระ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

น้ำตกถ้ำพระ

Tham Pha Waterfall

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

น้ำตกห้วยสะเค ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

น้ำตกห้วยสะเค

Huai Sa Khe Waterfall

ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

Hotels and Accommodation in พัทลุง

โรงแรม เอเชีย

โรงแรม เอเชีย

Address :2203 ถนนเพชรเกษม, อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

เขาหัวช้าง โฮมสเตย์

เขาหัวช้าง โฮมสเตย์

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(82)-8787116

บ้านพักกาสะลอง

บ้านพักกาสะลอง

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

โกจิ้วรีสอร์ท

โกจิ้วรีสอร์ท

Address :อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93140,Thailand

เค.เอส.เกสท์เฮ้าส์

เค.เอส.เกสท์เฮ้าส์

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

โรงแรม โอเค

โรงแรม โอเค

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-5963435

ณ คลองเฉลิม รีสอร์ท

ณ คลองเฉลิม รีสอร์ท

Address :อ.กงหรา, จังหวัด พัทลุง, 93180,Thailand

Tel :+(66)-(74)-603665

โรงแรมเค.ซี.อินน์

โรงแรมเค.ซี.อินน์

Address :ถนนเพชรเกษม, อ.เขาชัยสน, จังหวัด พัทลุง, 93130,Thailand

Tel :+(66)-(95)-4392786

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

Address :ถนนเพชรเกษม, อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

ไพรวัลย์ รีสอร์ท

ไพรวัลย์ รีสอร์ท

Address :อ.กงหรา, จังหวัด พัทลุง, 93180,Thailand

ดี.ดี.รีสอร์ท

ดี.ดี.รีสอร์ท

Address :ประดิษฐ์ อุทิศ, อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4660554

Hotel Relate in พัทลุง

บ้านเรารีสอร์ท
บ้านพักปลายนา
พี.เค. 2

  พี.เค. 2

 • Address : 173-174 ม.8 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
 • Tel : 0-7461-7560
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
ร้อยช่างแม่ขรี
ดาหลา รีสอร์ท
พาสวรรค์รีสอร์ท
ซันไชน์รีสอร์ท
เสรี

  เสรี

 • Address : 178 ม.8 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
 • Tel : 084-8608287
 • Province : พัทลุง
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง
เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง