• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกคลองน้ำไหล
Khlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Khlong Nam Lai Waterfall is in Khlong Lan National Park Pong Nam Ron , Khlong Lan , Kamphaeng Phet Thailand

(Viewing : 13)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1 ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1

Mineral well

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน

Khlong Lan Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา

Mae Ree Wa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

น้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

น้ำตกพาเจริญ

Namtok Pacharoen

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

น้ำตกเทพพนา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

น้ำตกเทพพนา

Thappana Waterfall

ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

วนอุทยานห้วยทรายมาน ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วนอุทยานห้วยทรายมาน

HUAI SAIMAN FOREST PARK

ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แซห้วยหมาก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แซห้วยหมาก

San Huai Mak

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกห้วยเมี่ยง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

น้ำตกห้วยเมี่ยง

HOUYMIENG WATERFALL

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

Chet Sao Noi Waterfall

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

น้ำตกหนานโจน ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกหนานโจน

Nan Chon Waterfall

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกห้วยทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายขาว

Huai Sai Khao Waterfall

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

ปกากะญอ รีสอร์ท

ปกากะญอ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

ต้นน้ำ รีสอร์ท

ต้นน้ำ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

ทรีเจ เกสท์เฮ้าส์

ทรีเจ เกสท์เฮ้าส์

Address :79 ราชวิถี 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-713129

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1993055

ณัฐนาฏ บูติค

ณัฐนาฏ บูติค

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-9544823

เพชรโฮเต็ล

เพชรโฮเต็ล

Address :189 ถนนบำรุงราษฎร์, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-712813

โรงแรมบ้านแม่

โรงแรมบ้านแม่

Address :ถนนกำแพงเพชร, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

แกรนด์ รีสอร์ท

แกรนด์ รีสอร์ท

Address :34/4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-721104

คลองน้ำไหล โฮมสเตย์

คลองน้ำไหล โฮมสเตย์

Address :อ.คลองลาน, จังหวัด กำแพงเพชร, 62180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9621345

3เจ เกสเฮาส์

3เจ เกสเฮาส์

Address :ราชวิถี 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Hotel Relate in กำแพงเพชร

กอโชคชัย

  กอโชคชัย

 • Address : 19-43 ถนนราชดำเนิน ซอย 8 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 711 247
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
สบายใจ รีสอร์ท

  สบายใจ รีสอร์ท

 • Address : 16/1 หมู่ที่ 5 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 089 042 5700
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
คันทรี่ รีสอร์ท (กำแพงเพชร)
 แฮปปี้ รีสอร์ท

  แฮปปี้ รีสอร์ท

 • Address : 2 ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 714 456
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ยูเทิร์นโฮเทล

  ยูเทิร์นโฮเทล

 • Address : 349 หมู่ที่ 5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 081 379 2865
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 ไนท์อินท์

  ไนท์อินท์

 • Address : 142 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 นวรัตน์ เฮอริเทจ
 เทพนคร ปารค์ รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร