• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกคลองน้ำไหล
Khlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Khlong Nam Lai Waterfall is in Khlong Lan National Park Pong Nam Ron , Khlong Lan , Kamphaeng Phet Thailand

(Viewing : 70)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

 

รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

น้ำตกแม่กระสา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา

Mae Kra Sa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1 ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1

Mineral well

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย

-

ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกเหมืองทวด ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกเหมืองทวด

Muang Tuad

ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกทรายทอง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกทรายทอง

Sai Tong Waterfall

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยเข ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข

Huai Kae Waterfall

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

น้ำตกลานสาง

Langsang Waterfall

ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดเหมย ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกตาดเหมย

Tad Moey Waterfall

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

สองเพชรโฮมเทล

สองเพชรโฮมเทล

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-798123

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

ลานทอง รีสอร์ท

ลานทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799838

ต้นน้ำ รีสอร์ท

ต้นน้ำ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

นิว รีสอร์ท

นิว รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799979

กาสะลอง รีสอร์ท

กาสะลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(82)-4020058

ธีรวดี รีสอร์ท

ธีรวดี รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เรือนฬฬิฬ

เรือนฬฬิฬ

Address :67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(56)-384477

ณัฐนาฏ บูติค

ณัฐนาฏ บูติค

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-9544823

ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Address :325/16 ถนนเทศา 2, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-722009

ลานนา รีสอร์ท

ลานนา รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9714432

มาบูฮาย

มาบูฮาย

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Hotel Relate in กำแพงเพชร

มาร์ลิน รีสอร์ท

  มาร์ลิน รีสอร์ท

 • Address : 99/9 หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 721 100
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เรือนไทย รีสอร์ท
 เลิฟยู

  เลิฟยู

 • Address : 1222 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 087 886 8746
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ในฝัน

  ในฝัน

 • Address : ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
เจี๊ยบเฮ้าส์

  เจี๊ยบเฮ้าส์

 • Address : 411/4 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 850 628
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
วารินทร์

  วารินทร์

 • Address : 24/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุลักษบุรี
 • Tel : 086 200 0426
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
เดอะวิพเฮ้าส์
วลี

  วลี

 • Address : 106 หมู่ที่ 10 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 089 708 1453
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร