• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกคลองน้ำไหล
Khlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Khlong Nam Lai Waterfall is in Khlong Lan National Park Pong Nam Ron , Khlong Lan , Kamphaeng Phet Thailand

(Viewing : 32)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกคลองน้ำไหลKhlong Nam Lai Waterfall

 

รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน

Khlong Lan Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา

Mae Kra Sa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา

Mae Ree Wa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

น้ำตกเกริงกระเวีย ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเกริงกระเวีย

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกตาดหลวง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

น้ำตกตาดหลวง

tad krung waterfall

ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

น้ำตกอรัญวาริน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกอรัญวาริน

Namtokaraywarin

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกตาดโตน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกตาดโตน

Tradton Waterfal

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกปากะญอ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกปากะญอ

Pakayor Waterfall

ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น

Namtok Khao-Sib-Ha-Chan

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกตาดเดือน ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกตาดเดือน

Tat Duean Waterfall

ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1993055

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

ธีรวดี รีสอร์ท

ธีรวดี รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

แกรนด์ รีสอร์ท

แกรนด์ รีสอร์ท

Address :34/4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-721104

เรือนฬฬิฬ

เรือนฬฬิฬ

Address :67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(56)-384477

พี รีสอร์ท

พี รีสอร์ท

Address :18 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-716233

โรงแรมบ้านแม่

โรงแรมบ้านแม่

Address :ถนนกำแพงเพชร, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เรือนแก้ว

เรือนแก้ว

Address :อ.คลองลาน, จังหวัด กำแพงเพชร, 62180,Thailand

Tel :+(66)-(86)-2039126

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

นิว รีสอร์ท

นิว รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799979

โรงแรม โกลเด้น เพลส เกสเฮ้าส์

โรงแรม โกลเด้น เพลส เกสเฮ้าส์

Address :8/1 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-713429

Hotel Relate in กำแพงเพชร

ริมคลองรีสอร์ท

  ริมคลองรีสอร์ท

 • Address : 129/4 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 713 690
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
โกลเด้นส์ เพลส เกรสเฮ้าท์
บ้านพ่อ การ์เด้นเฮ้าส์
วารินทร์

  วารินทร์

 • Address : 24/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุลักษบุรี
 • Tel : 086 200 0426
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
จำปาทองรีสอร์ท
 แฮปปี้ รีสอร์ท

  แฮปปี้ รีสอร์ท

 • Address : 2 ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 714 456
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ชากังราวริเวอร์วิว
เจี๊ยบเฮ้าส์

  เจี๊ยบเฮ้าส์

 • Address : 411/4 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 850 628
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร