• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกคลองลาน
Khlong Lan Waterfall

น้ำตกคลองลานKhlong Lan Waterfall

น้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Khlong Lan Waterfall is in Khlong Lan National Park Pong Nam Ron , Khlong Lan , Kamphaeng Phet Thailand

(Viewing : 17)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกคลองลานKhlong Lan Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

บ่อน้ำแร่ 1 ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1

Mineral well

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน

Khlong Lan Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา

Mae Kra Sa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา

Mae Ree Wa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน

Khlong Lan Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

น้ำตกผาสวรรค์ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกผาสวรรค์

Pha Sai Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย

-

ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกไตรตรึงษ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์

Tri Trueng Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกตาดน้อย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกตาดน้อย

Tadnoi Waterfall

ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกคลองไพบูลย์ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์

Klong Phaiboon Waterfall

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกบางหัวแรด ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกบางหัวแรด

Bang Hua Rat Waterfall

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ปาน

Mae Pan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายขาว ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำตกห้วยทรายขาว

Huai Sai Khao Waterfall

ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Address :อ.คลองลาน, จังหวัด กำแพงเพชร, 62180,Thailand

กาสะลอง รีสอร์ท

กาสะลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(82)-4020058

บ้านชมจันทร์

บ้านชมจันทร์

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

แกรนด์ รีสอร์ท

แกรนด์ รีสอร์ท

Address :34/4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-721104

ริมคลอง รีสอร์ท

ริมคลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(61)-3683136

โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท

โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4382830

ลานนา รีสอร์ท

ลานนา รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9714432

บัวขวัญ แอทโฮม

บัวขวัญ แอทโฮม

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-1892229

นิว รีสอร์ท

นิว รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799979

พรพรรณ รีสอร์ท

พรพรรณ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เรือนฬฬิฬ

เรือนฬฬิฬ

Address :67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(56)-384477

สบายดี รีสอร์ท

สบายดี รีสอร์ท

Address :อ.พรานกระต่าย, จังหวัด กำแพงเพชร, 62110,Thailand

Tel :+(66)-(55)-775599

Hotel Relate in กำแพงเพชร

ในฝัน

  ในฝัน

 • Address : ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เลิฟอินน์

  เลิฟอินน์

 • Address : 1700 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ฟีก บูธีค โฮเต็ล

  ฟีก บูธีค โฮเต็ล

 • Address : 45 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 741 725
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ธีรวดี รีสอร์ท
ราชดำเนิน

  ราชดำเนิน

 • Address : 164 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 711 029
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เพชรโฮเต็ล

  เพชรโฮเต็ล

 • Address : 189 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 712 810
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เลิฟยู

  เลิฟยู

 • Address : 1222 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 087 886 8746
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เรือนไทย รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร