• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เสาหินหามต่าง
-

เสาหินหามต่าง-

เสาหินหามต่าง ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภททางบก ธรณีสัณฐาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ หนองบัวลำภู

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด หนองบัวลำภู

terrestrial - is in Phu Kao - Phu Phan Kham National Park Ban Kho , Non Sang , Nong Bua Lam Phu Thailand

(Viewing : 7)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

เสาหินหามต่าง-

 

รถเช่า หนองบัวลำภู

Attraction Nearby

น้ำตกตาดโตน ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดโตน

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เสาหินหามต่าง ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เสาหินหามต่าง

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จุดชมวิวช่องเขาขาด  ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จุดชมวิวช่องเขาขาด

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

รอยตีนไดโนเสาร์ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

รอยตีนไดโนเสาร์

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

หอสวรรค์ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

หอสวรรค์

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ศูยน์บริการนักท่องเที่ยว ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ศูยน์บริการนักท่องเที่ยว

VISITOR CENTER

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

แหลมสำราญ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

แหลมสำราญ

SUMRAN CAPE

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ผาหินมะลึกคึกคัก ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ผาหินมะลึกคึกคัก

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ผาหินมะลึกคึกคัก ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ผาหินมะลึกคึกคัก

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำฝ่ามือแดง  ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำฝ่ามือแดง

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เสาหินหามต่าง ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เสาหินหามต่าง

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำเรขาคณิต ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำเรขาคณิต

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ศูยน์บริการนักท่องเที่ยว ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ศูยน์บริการนักท่องเที่ยว

VISITOR CENTER

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดฟ้า ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดฟ้า

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดหินแตก ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดหินแตก

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จุดชมวิวช่องเขาขาด  ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จุดชมวิวช่องเขาขาด

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Relate Type

ไดโนเสาร์เชียงม่วน ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ไดโนเสาร์เชียงม่วน

Ancient Dinosaur

ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คำโพน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน

Kham Phon

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ภูหินด่าง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภูหินด่าง

Phu Hin Dang

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ลานมุจลินท์ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ลานมุจลินท์

Lan Muchalan

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

หินสี่ทิศ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

หินสี่ทิศ

See Tit Stone

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

สะพานหินธรรมชาติ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

สะพานหินธรรมชาติ

Nature Rock Bridge

ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

ผาหน่อ ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

ผาหน่อ

Pha No

ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

คอกหิน ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

คอกหิน

Rock Wall

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Hotels and Accommodation in หนองบัวลำภู

เมธีรีสอร์ท

เมธีรีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

วังสำราญ รีสอร์ท

วังสำราญ รีสอร์ท

Address :อำเภอ นาวัง, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39170,Thailand

Tel :+(66)-(87)-2185726

โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์

โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(42)-361199

ลำภู อินน์

ลำภู อินน์

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

บ้านพักเปี่ยมสุข

บ้านพักเปี่ยมสุข

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(64)-8564442

วังสำราญรีสอร์ท

วังสำราญรีสอร์ท

Address :อำเภอ โนนสัง, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39140,Thailand

Tel :+(66)-(81)-0570969

พ่อใหม่เจริญ

พ่อใหม่เจริญ

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(80)-4007845

โรงแรมหนองบัว กรีน วิว

โรงแรมหนองบัว กรีน วิว

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-3203351

แฮปปี้ แลนด์

แฮปปี้ แลนด์

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(82)-8473676

น้ำฝน รีสอร์ท

น้ำฝน รีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(42)-943422

โรงแรมสว่างจิตร

โรงแรมสว่างจิตร

Address :อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู, จังหวัด หนองบัวลำภู, 39000,Thailand

Tel :+(66)-(42)-311349

Hotel Relate in หนองบัวลำภู

อรณีรีสอร์ท

  อรณีรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
 • Tel : 081-8715373
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
สะแกทองรีสอร์ท

  สะแกทองรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 164/1 หมู่ที่ 12 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
 • Tel : 089-8614433
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
กินรี รีสอร์ท

  กินรี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 305 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองฯ
 • Tel : 0-4236-0091
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
เบิ่งดาว รีสอร์ท

  เบิ่งดาว รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 47/4 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองฯ
 • Tel : 081-3911081
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
จำปีรีสอร์ท

  จำปีรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
 • Tel : 086-2368634
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
วังสำราญรีสอร์ท

  วังสำราญรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 33 หมู่ที่ 12 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
 • Tel : 087-2170319
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
เพิ่มพูนรีสอร์ท

  เพิ่มพูนรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 185 หมู่ที่ 12 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
 • Tel : 0-4235-9231
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand
วี ไอ พี อินน์

  วี ไอ พี อินน์

 • Address : เลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ
 • Tel : 081-9655990
 • Province : หนองบัวลำภู
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน หนองบัวลำภู
เช็คราคาโรงแรมใน หนองบัวลำภู