• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกแม่เรวา
Mae Ree Wa Waterfall

น้ำตกแม่เรวาMae Ree Wa Waterfall

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Mae Ree Wa Waterfall is in Mae Wong National Park , , Thailand

(Viewing : 78)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกแม่เรวาMae Ree Wa Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตามประกาศอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1 ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1

Mineral well

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Khlong Wang Chao

ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

น้ำตกช้างตก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

น้ำตกช้างตก

Chang Tok Waterfall

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกปันเจน ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกปันเจน

-

ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ฺBuatong Waterfall Park

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่มอญ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่มอญ

Mae Mon Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกตาดปู่เข่ง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

น้ำตกตาดปู่เข่ง

-

ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

น้ำตกแม่ฝางหลวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ฝางหลวง

Mae Fang Luoeng Water Fall

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกเหวประทุน ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน

Haew Pratun Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

บ้านมิตรภาพ

บ้านมิตรภาพ

Address :ถนนพหลโยธิน, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เทียนทองดี รีสอร์ท

เทียนทองดี รีสอร์ท

Address :2/1 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-717413

ลานทอง รีสอร์ท

ลานทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799838

3เจ เกสเฮาส์

3เจ เกสเฮาส์

Address :ราชวิถี 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เรนโบว์เฮ้าส์

เรนโบว์เฮ้าส์

Address :9/10 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-720100

บ้านพักแดงอำพัน

บ้านพักแดงอำพัน

Address :ราชดำเนิน 1 ซอย 10, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(91)-8435441

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1993055

พี รีสอร์ท

พี รีสอร์ท

Address :18 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-716233

บัวขวัญ แอทโฮม

บัวขวัญ แอทโฮม

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-1892229

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

มาบูฮาย

มาบูฮาย

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Hotel Relate in กำแพงเพชร

จำปาทองรีสอร์ท
สองเพชรโฮมเทล
ญาดารีสอร์ท

  ญาดารีสอร์ท

 • Address : 118 , 108 หมู่ที่ 8 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
 • Tel : 087 311 4588
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เพชรโฮเต็ล

  เพชรโฮเต็ล

 • Address : 189 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 712 810
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
โกลเด้นส์ เพลส เกรสเฮ้าท์
คันทรี่ รีสอร์ท (กำแพงเพชร)
พิงดาว รีสอร์ท

  พิงดาว รีสอร์ท

 • Address : 1328 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 082 770 5866
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 ไนท์อินท์

  ไนท์อินท์

 • Address : 142 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร