• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ยอดเขาโมโกจู
Mo Ko Chu Peak

ยอดเขาโมโกจูMo Ko Chu Peak

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก ภูเขา / ดอย อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Mo Ko Chu Peak is in Mae Wong National Park , , Thailand

(Viewing : 54)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ยอดเขาโมโกจูMo Ko Chu Peak

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตามประกาศอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประมาณเดือน พ.ย.-ก.พ.

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา

Mae Ree Wa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Khlong Wang Chao

ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บ้านม้งร่องกล้า ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

บ้านม้งร่องกล้า

BANMANGRONGKLA

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ดอยลังกา ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยลังกา

Doi Lung Ka

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วนอุุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วนอุุทยานภูเขาไฟกระโดง

Khaokradong volcano Forest Park

ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ยอดเขาเทวดา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ยอดเขาเทวดา

THEWADA PEAK

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จุดชมวิวทะเลหมอก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

จุดชมวิวทะเลหมอก

Vievpoint

ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

ลานทอง รีสอร์ท

ลานทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799838

เรือนไทย รีสอร์ท

เรือนไทย รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799953

ปกากะญอ รีสอร์ท

ปกากะญอ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

นิว รีสอร์ท

นิว รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799979

สบายดี รีสอร์ท

สบายดี รีสอร์ท

Address :อ.พรานกระต่าย, จังหวัด กำแพงเพชร, 62110,Thailand

Tel :+(66)-(55)-775599

ปาล์มแอนด์ปาร์ค อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

ปาล์มแอนด์ปาร์ค อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

กุสุมา รีสอร์ต

กุสุมา รีสอร์ต

Address :28/4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-710217

โรงแรม ไทยการ์เด้น

โรงแรม ไทยการ์เด้น

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

มาบูฮาย

มาบูฮาย

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

บ้านสวย รีสอร์ท

บ้านสวย รีสอร์ท

Address :อ.พรานกระต่าย, จังหวัด กำแพงเพชร, 62110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9734114

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1993055

ณัฐนาฏ บูติค

ณัฐนาฏ บูติค

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-9544823

Hotel Relate in กำแพงเพชร

บ้านพ่อ การ์เด้นเฮ้าส์
เกิดลาภ รีสอร์ท

  เกิดลาภ รีสอร์ท

 • Address : 28 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 086 571 5674
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ริมคลองรีสอร์ท

  ริมคลองรีสอร์ท

 • Address : 129/4 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 713 690
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เพชรโฮเต็ล

  เพชรโฮเต็ล

 • Address : 189 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 712 810
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
โกลเด้นส์ เพลส เกรสเฮ้าท์
เทคโนริเวอร์วิว
กอโชคชัย

  กอโชคชัย

 • Address : 19-43 ถนนราชดำเนิน ซอย 8 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 711 247
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 สลกบาตร

  สลกบาตร

 • Address : 181 หมู่ที่ 3 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร