• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

จุดชมวิว กิ่วกระทิง
Kiw Kra Ting Viewpoint

จุดชมวิว กิ่วกระทิงKiw Kra Ting Viewpoint

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Kiw Kra Ting Viewpoint is in Mae Wong National Park , , Thailand

(Viewing : 235)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

จุดชมวิว กิ่วกระทิงKiw Kra Ting Viewpoint

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล(น้ำตกปางควาย)

Khlong Nam Lia Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93)

Chong Yen (Km.93)

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Khlong Wang Chao

ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่เรวา

Mae Ree Wa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล

Khlong Nam Lai Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

จุดชมวิวภูผาแดง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จุดชมวิวภูผาแดง

Phuphadaeng

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผาอูฐ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผาอูฐ

Pha Oot

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาดอยวาว ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาดอยวาว

Doi Wao Viewpoint

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ป่ากลางอ่าว ต. อ. จ.

ป่ากลางอ่าว

Pa Khag Hun

ต. อ. จ.

อ่างเก็บน้ำห้วยพญาเก๊า ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่างเก็บน้ำห้วยพญาเก๊า

Hoe Pha Ya Kou

ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

สะพานแขวน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สะพานแขวน

Rope Bridge

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาสุดแผ่นดิน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

ผาสุดแผ่นดิน

Sudpandinviewpoint

ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

แหลธาตุ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

แหลธาตุ

็Haltat

ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

ปาล์มแอนด์ปาร์ค อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

ปาล์มแอนด์ปาร์ค อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

ปกากะญอ รีสอร์ท

ปกากะญอ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

สองเพชรโฮมเทล

สองเพชรโฮมเทล

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-798123

คลองน้ำไหล โฮมสเตย์

คลองน้ำไหล โฮมสเตย์

Address :อ.คลองลาน, จังหวัด กำแพงเพชร, 62180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9621345

เรือนฬฬิฬ

เรือนฬฬิฬ

Address :67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1078, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(56)-384477

พี รีสอร์ท

พี รีสอร์ท

Address :18 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-716233

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

เรนโบว์เฮ้าส์

เรนโบว์เฮ้าส์

Address :9/10 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-720100

ริมคลอง รีสอร์ท

ริมคลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(61)-3683136

ลานทอง รีสอร์ท

ลานทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799838

โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท

โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4382830

เพชรโฮเต็ล

เพชรโฮเต็ล

Address :189 ถนนบำรุงราษฎร์, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-712813

Hotel Relate in กำแพงเพชร

ในฝัน

  ในฝัน

 • Address : ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
สบายใจ รีสอร์ท

  สบายใจ รีสอร์ท

 • Address : 16/1 หมู่ที่ 5 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 089 042 5700
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
เทคโนริเวอร์วิว
บ้านพ่อ การ์เด้นเฮ้าส์
 สวีทอินน์

  สวีทอินน์

 • Address : 84 หมู่ที่ 8 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
 • Tel : 055 733 291
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 เลิฟยู

  เลิฟยู

 • Address : 1222 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 087 886 8746
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
ญาดารีสอร์ท

  ญาดารีสอร์ท

 • Address : 118 , 108 หมู่ที่ 8 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
 • Tel : 087 311 4588
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 สลกบาตร รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร