• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เขาช้างล้วง
-

เขาช้างล้วง-

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial - is in Namtok Chat Trakan National Park Chat Trakan , Chat Trakan , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 73)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

เขาช้างล้วง-

 

info

  Contact/Address : 0-5523-7028

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

น้ำตกนาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกนาจาน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ

Namtokchattrakan

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผากระดานเลข ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผากระดานเลข

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร

Political And Military School

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกศรีพัชรินทร์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกศรีพัชรินทร์

Sri Pacharin Waterfall

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

บ้านม้งร่องกล้า ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

บ้านม้งร่องกล้า

BANMANGRONGKLA

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก

TABBANG

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ภูแดงร้อน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภูแดงร้อน

Phu Dag Ron Waterfull

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Relate Type

จุดชมวิวดอยงาม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จุดชมวิวดอยงาม

Doi Ngam Viewpoint

ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แย้งตากแดด ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

แย้งตากแดด

Yaeng Tak Dad

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

จุดชมวิวทับเบิก ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก

TABBANG

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พระแท่นดงรัง

Phro Ten Dong Rung

ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ป่ากลางอ่าว ต. อ. จ.

ป่ากลางอ่าว

Pa Khag Hun

ต. อ. จ.

ผางอย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผางอย

Pha Ngoy

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ลานอุษาสวรรค์ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ลานอุษาสวรรค์

Lan Ausasavan

ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ยอดเขาหลวง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยอดเขาหลวง

Yod Khao Luang

ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

นนทรี เรสซิเดนท์

นนทรี เรสซิเดนท์

Address :338 ถนนสีหราชเดโชชัย, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมพิษณุโลกธานี

โรงแรมพิษณุโลกธานี

Address :39 ถนนสนามบินพิษณุโลก, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-211068

โรงแรมเทพนคร

โรงแรมเทพนคร

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-251897

บ้านสวนวังนกแอ่น

บ้านสวนวังนกแอ่น

Address :564 เร่งรัดพัฒนาชนบท, อ.วังทอง, จังหวัด พิษณุโลก, 65130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5336488

โรงแรมธรรมชาติ รีสอร์ท

โรงแรมธรรมชาติ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-223026

โรงแรม พาราไดซ์

โรงแรม พาราไดซ์

Address :ถนนเลี่ยงเมือง, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

จันผา บ้าน แอนด์ รีสอร์ท

จันผา บ้าน แอนด์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-6252473

ไกรแสงเฮาส์

ไกรแสงเฮาส์

Address :ถนนพิชัยสงคราม ซอย 2, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-7023119

โรงแรม ไอรอน

โรงแรม ไอรอน

Address :ถนนสีหราชเดโชชัย, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8881314

โรงแรมเพชรไพลิน

โรงแรมเพชรไพลิน

Address :4/8 ถนนอาทิตย์วงศ์, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-258844

เดอะ ฮิลล์ รีสอร์ท

เดอะ ฮิลล์ รีสอร์ท

Address :42/5 ถนนมิตรภาพ, อ.วังทอง, จังหวัด พิษณุโลก, 65220,Thailand

Tel :+(66)-(55)-293059

เดอะ โฮม วิลล์

เดอะ โฮม วิลล์

Address :256 ถนนสิงหวัฒน์, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Hotel Relate in พิษณุโลก

ลอนดอน

  ลอนดอน

 • Address : เลขที่ 21-22 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5521-9500
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
น่านเจ้า

  น่านเจ้า

 • Address : เลขที่ 242 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-4702-5
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
นนทรีเรสซิเดนท์

  นนทรีเรสซิเดนท์

 • Address : เลขที่ 338 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 08-1887-8808
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
อมรินทร์นคร

  อมรินทร์นคร

 • Address : เลขที่ 3/1 ถ.เจ้าพระยาพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5521-9069-78
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิงหวัฒน์

  สิงหวัฒน์

 • Address : เลขที่ 220 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-9429
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เรือนขมิ้น

  เรือนขมิ้น

 • Address : เลขที่ 999/105 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5522-0070
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก