• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ดอยหลวง - ดอยหนอก
Doi Luang - Doi Norg

ดอยหลวง - ดอยหนอกDoi Luang - Doi Norg

ดอยหลวง - ดอยหนอก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงราย

ประเภททางบก ภูเขา / ดอย อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงราย

terrestrial Doi Luang - Doi Norg is in Doi Luang National Park Mae Yen , Phan , Chiang Rai Thailand

(Viewing : 117)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ดอยหลวง - ดอยหนอกDoi Luang - Doi Norg

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า เชียงราย

Attraction Nearby

น้ำตกแม่เหยี่ยน ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกแม่เหยี่ยน

Mae Yean Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว

Wang K Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก

Doi Luang - Doi Norg

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง

Pha Kong Cave

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง

Jum Pa Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก

Doi Luang - Doi Norg

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยผาโง้ม ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยผาโง้ม

Doi Pangome

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง

Pha Kong Cave

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง

Jum Pa Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

Huay Mark Liam Hot Spa

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ดอยลังกา ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยลังกา

Doi Lung Ka

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

Relate Type

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ผาซำทอง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ผาซำทอง

Sum Tong Cliff

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูเมี่ยง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ภูเมี่ยง

PHUMANG

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยฟ้าห่มปก

Doi Fa Hom Pog

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผานกแอ่น  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผานกแอ่น

Pha Nok An

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

คอนางนอน ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

คอนางนอน

Co nang non

ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สันเย็น ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

สันเย็น

Sunyen

ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ดอยผาโง้ม ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยผาโง้ม

Doi Pangome

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Hotels and Accommodation in เชียงราย

ม่อนธารธรรม รีสอร์ท

ม่อนธารธรรม รีสอร์ท

Address :อ.เวียงป่าเป้า, จังหวัด เชียงราย, 57260,Thailand

Tel :+(66)-(86)-7921114

โรงแรมเนวี่ โฮม

โรงแรมเนวี่ โฮม

Address :94/6 ถนนพหลโยธิน, อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

Tel :+(66)-(53)-732929

โรงแรมเฟื่องฟูกิจ

โรงแรมเฟื่องฟูกิจ

Address :อ.เวียงป่าเป้า, จังหวัด เชียงราย, 57260,Thailand

Tel :+(66)-(53)-789075

ห้วยไคร้ รีสอร์ท

ห้วยไคร้ รีสอร์ท

Address :อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57220,Thailand

Tel :+(66)-(81)-2888308

บ้านบัวสวย

บ้านบัวสวย

Address :ถนนพหลโยธิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-3246868

บ้านฝ้ายเกสเฮ้าส์

บ้านฝ้ายเกสเฮ้าส์

Address :อ.เชียงของ, จังหวัด เชียงราย, 57140,Thailand

Tel :+(66)-(53)-791394

บ้านพักซากุระเอโกะโฮม

บ้านพักซากุระเอโกะโฮม

Address :อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57100,Thailand

คุ้มน้ำกรณ์ รีสอร์ท

คุ้มน้ำกรณ์ รีสอร์ท

Address :ซอยหัวฝาย 16, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8816248

โรงแรม ฮ็อป อินน์

โรงแรม ฮ็อป อินน์

Address :934/28 ซอยพหลโยธิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-719479

ภูวันเกสท์เฮ้าส์

ภูวันเกสท์เฮ้าส์

Address :อ.เชียงแสน, จังหวัด เชียงราย, 57150,Thailand

Tel :+(66)-(53)-784168

โรงแรมหลง อินน์

โรงแรมหลง อินน์

Address :อ.เวียงป่าเป้า, จังหวัด เชียงราย, 57260,Thailand

โรงแรมฮุ่ยฉิน

โรงแรมฮุ่ยฉิน

Address :อ.แม่ฟ้าหลวง, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

Tel :+(66)-(53)-765262

Hotel Relate in เชียงราย

วังคำ

  วังคำ

 • Address : เลขที่ 869/90 หมู่ที่ 0 ถ.เปมะวิภาต ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-1800
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เรือนทิพย์

  เรือนทิพย์

 • Address : เลขที่ 555 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-9444
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เอื้องดอย รีสอร์ท

  เอื้องดอย รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 107 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลหงาว อ.เทิง จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 083-5674225
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
แทร็กเกอร์เกสต์เฮาส์

  แทร็กเกอร์เกสต์เฮาส์

 • Address : เลขที่ 106 หมู่ที่ 8 ถ.0 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-9553-9795
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
โกลเด้นพูล โฮเทล

  โกลเด้นพูล โฮเทล

 • Address : เลขที่ 147/82 หมู่ที่ 2 ถ.0 ตำบลแม่สาย อ.0 จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 053-734448
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
คุ้มหลวง

  คุ้มหลวง

 • Address : เลขที่ 58/3 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลหล่ายงาว อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5360-8141
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เคียงเดือน

  เคียงเดือน

 • Address : เลขที่ 180/1 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลบ้านโป่ง อ.พาน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5378-1137
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
ตำมิละเกสท์เฮาท์

  ตำมิละเกสท์เฮาท์

 • Address : เลขที่ 113 หมู่ที่ 8 ถ.0 ตำบลเวียง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5379-1234
 • Province : เชียงราย
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย