• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกปูแกง
Pu-Kang Water Full

น้ำตกปูแกงPu-Kang Water Full

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงราย

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงราย

terrestrial Pu-Kang Water Full is in Doi Luang National Park Mae Yen , Phan , Chiang Rai Thailand

(Viewing : 235)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกปูแกงPu-Kang Water Full

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า เชียงราย

Attraction Nearby

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง

Jum Pa Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกแม่เหยี่ยน ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกแม่เหยี่ยน

Mae Yean Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว

Wang K Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง

Pha Kong Cave

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก

Doi Luang - Doi Norg

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยมด ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยมด

Doi Mod

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกขุนแจ

-

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยผาโง้ม ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดอยผาโง้ม

Doi Pangome

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว

Wang K Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว

-

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Relate Type

น้ำตกอรัญวาริน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกอรัญวาริน

Namtokaraywarin

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกภูเมี่ยง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

น้ำตกภูเมี่ยง

POOMIENG WATERFALL

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

น้ำตกโตนเด้ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

น้ำตกโตนเด้ง

Ton Dang Waterfall

ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

น้ำตกห้วยเข ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข

Huai Kae Waterfall

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดหินแตก ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกตาดหินแตก

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

น้ำตกรามัญ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

น้ำตกรามัญ

Raman Forest Park

ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

น้ำตกขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกขุนแจ

-

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Hotels and Accommodation in เชียงราย

บ้านสวน นวลละออ

บ้านสวน นวลละออ

Address :ซอยแม่ฟ้าหลวง 5, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57100,Thailand

เดอะ ทาโก

เดอะ ทาโก

Address :ซอยสนามบิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

โน แมดส์ เกสท์เฮ้าส์

โน แมดส์ เกสท์เฮ้าส์

Address :อ.เชียงของ, จังหวัด เชียงราย, 57140,Thailand

นนทรี รีสอร์ท เชียงราย

นนทรี รีสอร์ท เชียงราย

Address :122 ถนนพหลโยธิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57100,Thailand

Tel :+(66)-(53)-776477

โรงแรมซินแส

โรงแรมซินแส

Address :อ.แม่ฟ้าหลวง, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

โรงแรมขันทองคำ

โรงแรมขันทองคำ

Address :40 ถนนพหลโยธิน, อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

Tel :+(66)-(53)-734222

โรงแรมแม่สายออร์คิด

โรงแรมแม่สายออร์คิด

Address :อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

โตเกียว เกสท์เฮ้าส์

โตเกียว เกสท์เฮ้าส์

Address :อ.เทิง, จังหวัด เชียงราย, 57160,Thailand

โบว์ลิ่ง เกสท์เฮ้าส์

โบว์ลิ่ง เกสท์เฮ้าส์

Address :399 ซอยสันติราษฏร์, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-712704

เปอตีต์ ลอฟท์

เปอตีต์ ลอฟท์

Address :อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57100,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8297099

โรงแรมกรุงทอง

โรงแรมกรุงทอง

Address :412 ถนนสนามบิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-711033

ฅนงาม รีสอร์ท

ฅนงาม รีสอร์ท

Address :อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-1809342

Hotel Relate in เชียงราย

โสภา รีสอร์ท

  โสภา รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 11/3-7 หมู่ที่ 6 ถ.0 ตำบลรอบเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5315-1248
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เนวี่โฮม

  เนวี่โฮม

 • Address : เลขที่ 94/6 หมู่ที่ 3 ถ.0 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5373-2929
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิริชัยแมนชั่น

  สิริชัยแมนชั่น

 • Address : เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ถ.0 ตำบลนางแล อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5370-2765
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
ริมน้ำเฮาส์

  ริมน้ำเฮาส์

 • Address : เลขที่ 166/2 หมู่ที่ 12 ถ.0 ตำบลเวียง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 081-884-4586
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
พี พี เค

  พี พี เค

 • Address : เลขที่ 283 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลดงมะดะ อ.0 จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5372-9888
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
บ้านปู่เรสซิเด้นท์

  บ้านปู่เรสซิเด้นท์

 • Address : เลขที่ 429/11 หมู่ที่ 9 ถ.0 ตำบลรอบเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-7190
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เดอะเลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปาส์

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย