• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างKHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสงขลา

ประเภททางบก จุดพักผ่อนในเขตบริการ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด สงขลา

terrestrial KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK is in Khao Nam Khang National Park Khlong Kwang , Na Thawi , Songkhla Thailand

(Viewing : 85)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างKHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีอิทธืพลทำให้ฝนตกชุก มีฤดูที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมกราคม ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

# #รถเช่า สงขลา

Attraction Nearby

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด

Tonelad Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง

Tonesung Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม

Wangloungphrom Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

Ton Dad Fa Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก

Tonemaipuk Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย

Tum khao nui Arboretum

ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

ควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ควนเขาวัง

Khon Kol Vong

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง

Tonesung Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม

Wangloungphrom Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง

Khaun Khao Wang Forest Park

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด

Tonelad Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

Relate Type

จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Khlong Wang Chao

ต.เชียงทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียงเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียงเฉลิมพระเกียรติฯ

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

โซนบริการ นันทนาการ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

โซนบริการ นันทนาการ

Zonbirikan

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แพโตนเตย ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

แพโตนเตย

Tone Toey Rafthouse

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

แพคลองคะ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

แพคลองคะ

Khlong Kha Rafthouse

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

Namtokyong Nation Park

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

VISITOR CENTER 2

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

Hotels and Accommodation in สงขลา

สบายดี รีสอร์ท แอนด์ แมนชั่น

สบายดี รีสอร์ท แอนด์ แมนชั่น

Address :303/4 ซอยโกเบส, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90230,Thailand

นิด้า รูมส์ สงขลา 80 มาร์เวล

นิด้า รูมส์ สงขลา 80 มาร์เวล

Address :อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

บางปู รีสอร์ท

บางปู รีสอร์ท

Address :333/4 ซอยบางปู, อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90100,Thailand

โรงแรม แกรนด์ พลาซ่า

โรงแรม แกรนด์ พลาซ่า

Address :24/1 ถนน เสน่หานุสรณ์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-234345

โรงแรม ซิตี้ สงขลา

โรงแรม ซิตี้ สงขลา

Address :533/1 ถนน ไทรบุรี, อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-322368

พลอยรุ่งรีสอร์ท

พลอยรุ่งรีสอร์ท

Address :อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90230,Thailand

Tel :+(66)-(74)-291410

เซเว่น เดย์ รีสอร์ท

เซเว่น เดย์ รีสอร์ท

Address :6/7 ถนนลพบุรีราเมศวร์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-210896

โรงแรม ทัวร์

โรงแรม ทัวร์

Address :163/15 ถนนรัถการ, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-243681

อินชาเล่ต์ รีสอร์ท

อินชาเล่ต์ รีสอร์ท

Address :อ.สิงหนคร, จังหวัด สงขลา, 90280,Thailand

Tel :+(66)-(74)-496747

โกลเด้น เฮ้าส์ รีสอร์ท

โกลเด้น เฮ้าส์ รีสอร์ท

Address :ซอยรัตนวิบูลย์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-230257

เดอะ เรส โฮเทล

เดอะ เรส โฮเทล

Address :ซอยทวีวรรณ์ 1, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

มานา เรสซิเดนซ์

มานา เรสซิเดนซ์

Address :26 ซอยกาญจนวนิช 18, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(94)-5949425

Hotel Relate in สงขลา

ศรีสุข รีสอร์ท

  ศรีสุข รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 50/3 ม.7 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
 • Tel : 08-9077-3377
 • Province : สงขลา
 • Thailand
เลคอินน์

  เลคอินน์

 • Address : เลขที่ 301-303 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7432-1044
 • Province : สงขลา
 • Thailand
สแตนบายด์อินน์

  สแตนบายด์อินน์

 • Address : เลขที่ 336 ม.6 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 086-6964655
 • Province : สงขลา
 • Thailand
ไทเป

  ไทเป

 • Address : เลขที่ 43/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-74-23-7781
 • Province : สงขลา
 • Thailand
หาดใหญ่แอมบาสซาเดอร์
มาร์ครีสอร์ท

  มาร์ครีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 15/3 ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7445-0584
 • Province : สงขลา
 • Thailand
ดอกแก้วการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท
วีซ่า

  วีซ่า

 • Address : เลขที่ 12-15 ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7422-0988
 • Province : สงขลา
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา
เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา