• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนรุกขชาติโป่งสลี
PongSaLee Arboretum

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัด เชียงราย

ประเภทสวนรุกขชาติ สวนรุกขชาติโป่งสลี อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เชียงราย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงราย

Arboretum PongSaLee Arboretum is in Forest and Plant Conservation Reseach Office , , Thailand

(Viewing : 170)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

พ.ศ. 2499 กระทรวงเกษตรได้ออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ให้ป่าโป่งสลีท้องที่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจากป่าแห่งนี้ มีไม้มีค่าจำนวนมาก เช่น ไม้สัก เหมาะที่จะสงวนไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ต่อมาใน พ.ศ. 2518 ป่าไม้เขตเชียงราย ได้ขออนุมัติกรมป่าไม้ เพื่อจัดตั้งสวนรุกขชาติโป่งสลีมีพื้นที่ประมาณ 668 ไร่

มีพื้นที่เกษตรของชุมชนอยู่โดยรอบ มีลำห้วยแม่กรณ์น้อยอยู่ทางทิศใต้ แม่น้ำลาวอยู่ทางทิศตะวันออก สภาพป่าโดยรวมเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้สักขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นไม้เด่น ส่วนไม้รอง ได้แก่ แดง ตะแบก งิ้วป่า เสลา เพกา เป็นต้น

Photo

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

สวนรุกขชาติโป่งสลีPongSaLee Arboretum

 

info

  Contact/Address : ต. สันทราย อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 E-mail : pongsalee_cr@hotmail.com/ksaran60@hotmail.com

Facility : อาคารสำนักงาน บ้านพัก 4 ห้อง ศาลา 2 หลัง ห้องน้ำ 14 ห้อง

Open time/Other info. 08.30 - 16.30 น.

# #

Location : 19.835508 , 99.786769

See this Location on maps

ภูมิปัญญาไทย เสวียนรักษ์โลก ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้
เวลาว่างจากงานในไร่ในนา ชาวสวนก็จะนั่งสานเสวียน โดยเริ่มจากเหลาไม้ไผ่เป็นเส้นหนา ๆ แล้วสานขึ้นลงเป็นตะแกรง ซึ่งความแน่น ความหลวม ก็แล้วแต่เราชอบเลย เมื่อได้เป็นแผ่นสูงสักศอก ก็จะเอาไปขดล้อมรอบต้นไม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเอาไว้เก็บเศษใบไม้ใบหญ้าที่จะใช้ทำปุ๋ย จากนั้นก็นำทุกอย่างที่สามารถเป็นปุ๋ยได้มาใส่ หรือกวาดใบไม้ ใบหญ้าตามพื้นทุกเช้ามาเทลงในเสวียน ใบไม้ใบหญ้าจะได้ไม่ฟุ้งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกด้วย ส่วนดินทรายที่ปะปนไป ก็จะค่อยๆ ไหลออกมาตามร่องไม้ไผ่สานเมื่อสะสมมากขึ้น หมักไว้นานวันเข้า ก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้

credit : www.dnp.go.th, url : 110.77.137.195/pa_nai_mueang/

รถเช่า เชียงราย

Attraction Nearby

น้ำตกขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกขุนแจ

-

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง

Jum Pa Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ถ้ำผาโขง

Pha Kong Cave

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกวังแก้ว

Wang K Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

Relate Type

สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย

สวนรุกขชาติโป่งสลี

PongSaLee Arboretum

ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย

Hotels and Accommodation in เชียงราย

บ้านสบายรมย์

บ้านสบายรมย์

Address :ซอยสันโค้งหลวง 12, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(93)-1373520

ตรีฉัตรฎา

ตรีฉัตรฎา

Address :อ.แม่จัน, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

โรงแรมฮอลิเดย์พาร์ค

โรงแรมฮอลิเดย์พาร์ค

Address :ซอยบ้านรั้วเหล็ก 4, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-712243

ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ทแอนด์สปา

ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ทแอนด์สปา

Address :อ.แม่จัน, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

Tel :+(66)-(53)-918636

บ้านตะวันโฮลเทล แอนด์ สปา

บ้านตะวันโฮลเทล แอนด์ สปา

Address :อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

สวนชา ที การ์เด้น

สวนชา ที การ์เด้น

Address :อ.แม่จัน, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

Tel :+(66)-(82)-1476082

แม่สายรำลึก รีสอร์ท

แม่สายรำลึก รีสอร์ท

Address :196 ถนนพหลโยธิน, อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4949228

อัมรินทร์ รีสอร์ท

อัมรินทร์ รีสอร์ท

Address :17/91 ซอยบ้านกกโท้ง 11, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-748785

บ้านดิน ลากูน่า รีสอร์ท

บ้านดิน ลากูน่า รีสอร์ท

Address :อ.แม่สาย, จังหวัด เชียงราย, 57130,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1783366

โรงแรม ฮ็อป อินน์

โรงแรม ฮ็อป อินน์

Address :934/28 ซอยพหลโยธิน, อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-719479

เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท เชียงราย

เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท เชียงราย

Address :อ.เมืองเชียงราย, จังหวัด เชียงราย, 57100,Thailand

Tel :+(66)-(52)-029924

บัวแก้ว รีสอร์ท

บัวแก้ว รีสอร์ท

Address :อ.แม่จัน, จังหวัด เชียงราย, 57110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5950853

Hotel Relate in เชียงราย

พาร์คอินน์ เชียงราย

  พาร์คอินน์ เชียงราย

 • Address : เลขที่ 839 หมู่ที่ 21 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-7777,053601777
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
สอนแก้ว รีสอร์ท

  สอนแก้ว รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 579 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5364-0505
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
สวนทิพย์วนารีสอร์ท

  สวนทิพย์วนารีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ถ.0 ตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5372-4228
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
บ้านพักทองกวาว

  บ้านพักทองกวาว

 • Address : เลขที่ 142 หมู่ที่ 2 ถ.0 ตำบลแม่พริก อ.0 จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 084-3786312
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
วังทองแม่สาย

  วังทองแม่สาย

 • Address : เลขที่ 299 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5373-3388-95
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
บ้านวราบดี

  บ้านวราบดี

 • Address : เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5375-4488
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เพชรสยามพาเลซ

  เพชรสยามพาเลซ

 • Address : เลขที่ 124 หมู่ที่ 17 ถ.สันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5375-4057
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
โกลด์เด้นท์ รีสอร์ท

  โกลด์เด้นท์ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 591 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลแม่สลองนอก อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5376-5009
 • Province : เชียงราย
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงราย