• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกเกริงกระเวีย
-

น้ำตกเกริงกระเวีย-

น้ำตกเกริงกระเวีย ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กาญจนบุรี

terrestrial - is in Khao Laem National Park , , Thailand

(Viewing : 162)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกเกริงกระเวีย-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า กาญจนบุรี

Attraction Nearby

ดอยต่องปะแล ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ดอยต่องปะแล

Doy Tong Pa Lae

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกองธิ ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกองธิ

Ong Thi Waterfall

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เมืองบาดาล ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เมืองบาดาล

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก

Nature Trail Chang Puak Mountain

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกนางครวญ ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกนางครวญ

Nang Kruan Waterfall

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร

Sattamit Water Fall

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิว กม.12  ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิว กม.12

Km.12 View Point

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก

Nature Trail Chang Puak Mountain

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ต.ชะแล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

Maekhamin Waterfall

ต.ชะแล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกผาเขียว ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกผาเขียว

Phakhiaw Waterfall

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสไลเดอร์

SLIDER WATERFALL

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ป้อมปี่ ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ป้อมปี่

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำวังบาดาล ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำวังบาดาล

Wang Bahdan Cave

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี

Million Years Stone Observation Trail

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำนกนางแอ่น ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำนกนางแอ่น

Nok Nang Aen Cave

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Relate Type

น้ำตกห้วยหาด ต. อ.ท่าวังผา จ.น่าน

น้ำตกห้วยหาด

Huaihat Waterfall

ต. อ.ท่าวังผา จ.น่าน

น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด

Tonelad Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

จุดชมทิวทัศน์น้ำตกพานทอง ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จุดชมทิวทัศน์น้ำตกพานทอง

Phanthong Walter Fall

ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

น้ำตกธารสวรรค์ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกธารสวรรค์

Tran-sawan Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

 น้ำตกกองแก้ว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

Kanh Kaew Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกผาเอียง ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

น้ำตกผาเอียง

Pha Eing Waterfall

ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

น้ำตกฮาลาซะห์ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกฮาลาซะห์

Halaza Waterfull

ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกแม่ขุน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่ขุน

Mae Khun Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Hotels and Accommodation in กาญจนบุรี

บ้านสวนคุณภัทร รีสอร์ท

บ้านสวนคุณภัทร รีสอร์ท

Address :อ.ทองผาภูมิ, จังหวัด กาญจนบุรี, 71180,Thailand

บ้านลักษณ์ รีสอร์ท

บ้านลักษณ์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9866559

บ้านแพรวา

บ้านแพรวา

Address :ซอยแม่น้ำแคว, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ

โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Tel :+(66)-(89)-9184562

ฮอลแลนด์กาญ

ฮอลแลนด์กาญ

Address :อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(97)-1789964

วังเย็น วิลเลจ โฮม รีสอร์ท

วังเย็น วิลเลจ โฮม รีสอร์ท

Address :อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย, จังหวัด กาญจนบุรี, 71260,Thailand

ธาม โฮสเทล

ธาม โฮสเทล

Address :ซอยแม่น้ำแคว, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

แพพักโชคสมาน

แพพักโชคสมาน

Address :อ.ศรีสวัสดิ์, จังหวัด กาญจนบุรี, 71250,Thailand

Tel :+(66)-(91)-2793918

เกรซ รีสอร์ท

เกรซ รีสอร์ท

Address :ซอยท่ามะขาม 23, อำเภอ เมืองกาญจนบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71000,Thailand

Tel :+(66)-(61)-4655332

มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา

มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา

Address :27/2 ถนนแสงชูโต, อำเภอ ท่าม่วง, จังหวัด กาญจนบุรี, 71110,Thailand

Tel :+(66)-(34)-604604

บ้านทอฝัน รีสอร์ท

บ้านทอฝัน รีสอร์ท

Address :อ.สังขละบุรี, จังหวัด กาญจนบุรี, 71240,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8243369

ริเวอร์แคว รีโซเทล

ริเวอร์แคว รีโซเทล

Address :อำเภอ ไทรโยค, จังหวัด กาญจนบุรี, 71150,Thailand

Hotel Relate in กาญจนบุรี

เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์สปา
แควน้อยริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท
ห้างหุ้นส่วนจำกันดแสงจันทร์วิว
พรไพลิน

  พรไพลิน

 • Address : 134 ม. 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
 • Tel : 0 3459 5026
 • Province : กาญจนบุรี
 • Thailand
โอเรียลทอล แคว รีสอร์ท
ศรีรุ่งเรืองบังกาโล
ดอนรักบังกาโล1
ไทรโยค คันทรี รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน กาญจนบุรี