• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ถ้ำค้างคาว
Kung Kow Cave

ถ้ำค้างคาวKung Kow Cave

ถ้ำค้างคาว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภททางบก ถ้ำ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

terrestrial Kung Kow Cave is in Phu Pha Man National Park Na Nong Thum , Chum Phae , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 142)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ถ้ำค้างคาวKung Kow Cave

 

info

  Contact/Address : 043-2409050

Facility :

Open time/Other info. เย็นสบายตลอดปี

# #รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ

Phu Loop Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า

Tad Pha Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง

Pha Phaung Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว

Karat Kaew Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง

Laitheang Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)

2nd Forest Entomology Research Center

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง

Pha Phaung Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

รอยเท้าไดโนเสาร์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รอยเท้าไดโนเสาร์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

คำโพน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน

Kham Phon

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข

Huai Kae Waterfall

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า

Tad Pha Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ผาผ่ามือแดง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาผ่ามือแดง

Famue Daeng Cliffs

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

Relate Type

ถ้ำห้วยบอน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน

Huai Bon Cave

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำนกกา ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ถ้ำนกกา

Caves Crow

ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ถ้ำปู่หลุบ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ

Phu Loop Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำตะเพินเงิน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ถ้ำตะเพินเงิน

TA PERN NGERN CAVE (DARK CAVE)

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ถ้ำพญานาคราช ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำพญานาคราช

Phayanakarat Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาฆ้อง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ถ้ำผาฆ้อง

-

ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ถ้ำธารสวรรค์ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ถ้ำธารสวรรค์

THARSAWAN CAVE

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

โรงแรมศรีกูล

โรงแรมศรีกูล

Address :395 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ซอย 2, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(61)-9285335

ณิชคุณ

ณิชคุณ

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(85)-0111882

กู๊ด วิว เกษร รีสอร์ท

กู๊ด วิว เกษร รีสอร์ท

Address :203/10 ซอยฟาร์มเห็ด, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-347797

ชุมแพ ลากูน รีสอร์ท

ชุมแพ ลากูน รีสอร์ท

Address :อ.ชุมแพ, จังหวัด ขอนแก่น, 40130,Thailand

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

Address :171/38-171/39 ถนนประชาสโมสร, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-244888

โรงแรม ยู อินน์ ขอนแก่น

โรงแรม ยู อินน์ ขอนแก่น

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-244555

ณิชาภัทร เพลซ

ณิชาภัทร เพลซ

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(85)-0123004

นวลสวาท รีสอร์ท

นวลสวาท รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม แวซา อินน์

โรงแรม แวซา อินน์

Address :155 ถนนมิตรภาพ, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-224299

โรงแรมแกรนด์ โฮเติล

โรงแรมแกรนด์ โฮเติล

Address :ถนนสามัคคีอุทิศ, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(93)-4577744

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

Address :126 ถนนสีหราชเดโชไชย, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-238323

รีสอร์ท โอเค

รีสอร์ท โอเค

Address :50 ซอยหนองขาม 5, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-915888

Hotel Relate in ขอนแก่น

พอดี รีสอร์ท

  พอดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 123 ม. 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง
 • Tel : 043-456077
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ริมบึงอินน์

  ริมบึงอินน์

 • Address : เลขที่ 135/101 ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-236565
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
มันตรา ราวี

  มันตรา ราวี

 • Address : เลขที่ 78/9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-227773
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ศิลารมย์ รีสอร์ท
บอส โฮเต็ล

  บอส โฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 264 ม. 15 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.วังชัย อ.น้ำพอง
 • Tel : 043-431639
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ฟ้าใส รีสอร์ท
ศิลาชลรีสอร์ท
ภูเม็งรีสอร์ท

  ภูเม็งรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 198 ม.17 ถ. - ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ
 • Tel : 085-9298371
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น