• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกพลาญทอง
Pa Lan Thong Waterfall

น้ำตกพลาญทองPa Lan Thong Waterfall

น้ำตกพลาญทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

terrestrial Pa Lan Thong Waterfall is in Phu Pha Man National Park Na Nong Thum , Chum Phae , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 162)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกพลาญทองPa Lan Thong Waterfall

 

info

  Contact/Address : 043-2409050

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

น้ำตกพลาญทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง

Pa Lan Thong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง

Laitheang Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)

2nd Forest Entomology Research Center

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำค้างคาว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำค้างคาว

Kung Kow Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำพญานาคราช ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำพญานาคราช

Phayanakarat Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว

Karat Kaew Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

หินช้างสี ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี

Hin Chang Si

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง

Pha Phaung Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง

Khao Suan Kwang Arboretum

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สุสานหอย 130 ล้านปี ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สุสานหอย 130 ล้านปี

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง

Chang Cave

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกวังสักสิ่ว ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกวังสักสิ่ว

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

Relate Type

น้ำตกประโอนละออ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกประโอนละออ

-

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกธารหินดาษ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

น้ำตกธารหินดาษ

-

ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

น้ำตกสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

น้ำตกสะปัน

Sa Pun Waterfalls

ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกสัตตมิตร ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร

Sattamit Water Fall

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกโผงโผง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกโผงโผง

Namtok Phong-Phong

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกทรายขาว

Natok Saikao

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกคลองจัง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองจัง

Khlong Chang Waterfall

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

โรงแรมสุขสวัสดิ์

โรงแรมสุขสวัสดิ์

Address :9 ซอยศรีพรหมมา, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-236472

นารากุล รีสอร์ท แอนโอเต็ล

นารากุล รีสอร์ท แอนโอเต็ล

Address :50 ซอยบ้านกอก 24, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-915888

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

Address :171/38-171/39 ถนนประชาสโมสร, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-244888

สวนเจ็ดพี่น้อง รีสอร์ท

สวนเจ็ดพี่น้อง รีสอร์ท

Address :อำเภอ อุบลรัตน์, จังหวัด ขอนแก่น, 40250,Thailand

Tel :+(66)-(81)-3775228

บ้านสวน รีสอร์ท แอนด์ อินน์

บ้านสวน รีสอร์ท แอนด์ อินน์

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

ฮอปอิน

ฮอปอิน

Address :90/609 ถนนรอบเมือง, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(2)-6592899

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40260,Thailand

Tel :+(66)-(43)-209333

นวลสวาท รีสอร์ท

นวลสวาท รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม ฮันนี่เฮ้าส์

โรงแรม ฮันนี่เฮ้าส์

Address :179/2 ซอยประชาสโมสร 38/1, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม นาดี 10

โรงแรม นาดี 10

Address :ซอยเหล่านาดี 10/11, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

ทับเทวัญ รีสอร์ทแอนด์เรสเทอรอง

ทับเทวัญ รีสอร์ทแอนด์เรสเทอรอง

Address :อำเภอ อุบลรัตน์, จังหวัด ขอนแก่น, 40250,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5925175

เอกศศิธร รีสอร์ท

เอกศศิธร รีสอร์ท

Address :ซอยเหล่านาดี 12, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(84)-9551155

Hotel Relate in ขอนแก่น

ขอนแก่นเซ็นทรุ่ม
ขวัญคีรี รีสอร์ท

  ขวัญคีรี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 120 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
 • Tel : 043289383 089-1289383
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
พาราไดซ์ รีสอร์ท
เทพธิดา รีสอร์ท
ชีวินบังกาโล

  ชีวินบังกาโล

 • Address : เลขที่ 242 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
 • Tel : 043-312330
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
สวนเจ็ดพี่น้อง

  สวนเจ็ดพี่น้อง

 • Address : เลขที่ 189 ม. 4 ถ. - ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
 • Tel : 081-3775228
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
บ้านสวนปาลม์รีสอร์ท
แว๊บ รีสอร์ท

  แว๊บ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ หมู่ 2 ถ.กลางเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
 • Tel : 086-2250852
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น