• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

คอกหิน
Rock Wall

คอกหินRock Wall

คอกหิน ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภททางบก ธรณีสัณฐาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด อุบลราชธานี

terrestrial Rock Wall is in Pha Taem National Park Huai Phai , Khong Chiam , Ubon Ratchathani Thailand

(Viewing : 47)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

รถเช่า อุบลราชธานี

Attraction Nearby

ผาด่าง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาด่าง

Pradrang

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาชะนะได ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาชะนะได

Pha Chanadai

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่

Sao Cha Lhiang Ku

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ลานผาผึ้ง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ลานผาผึ้ง

Cliff Prapuong

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาเจ็ก-ผาเมย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาเจ็ก-ผาเมย

Pha Jek - Pha Moei

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

Nature Trail

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูผาขาม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูผาขาม

Phu Pha Kham

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาแต้ม

Pha Taem

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สวนรุกขชาติอุบลวนารมณ์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สวนรุกขชาติอุบลวนารมณ์

Au Bon Wa Na Rome Arboretum

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผาแต้ม

Pha Taem

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกตาดโตน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกตาดโตน

Tradton Waterfal

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกทุ่งนาเมือง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกทุ่งนาเมือง

Thung Na Muang Waterfall

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สะพานแขวน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สะพานแขวน

Rope Bridge

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 น้ำตกสร้อยสวรรค์ (ห้วยสร้อย) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกสร้อยสวรรค์ (ห้วยสร้อย)

Soi Sawan Waterfall (Huai Soi)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

คอกหิน ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

คอกหิน

Rock Wall

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แซห้วยหมาก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แซห้วยหมาก

San Huai Mak

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Relate Type

หินพานขันหมาก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

หินพานขันหมาก

PHAN KAN MAK Rock

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

สะพานหินธรรมชาติ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สะพานหินธรรมชาติ

Rock Bridge

ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รอยเท้าไดโนเสาร์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รอยเท้าไดโนเสาร์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลานหินงาม ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

ลานหินงาม

Lan Hin Ngam

ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.เทพสถิต

ลานหินลำน้ำภาค ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ลานหินลำน้ำภาค

-

ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เสาดินและคอกเสือ ต.ขึ่ง อ.นาน้อย จ.น่าน

เสาดินและคอกเสือ

Saodin And Koksear

ต.ขึ่ง อ.นาน้อย จ.น่าน

ผาแง่มน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in อุบลราชธานี

โรงแรม ฮอลิเดย์

โรงแรม ฮอลิเดย์

Address :33 ซอยชยางกูร 4, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

แสนสุข รีสอร์ท

แสนสุข รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

อยุธยา รีสอร์ท

อยุธยา รีสอร์ท

Address :ซอย ราชพัสดุ 10, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

โนนหงษ์ทอง รีสอร์ท

โนนหงษ์ทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

บ้านไม้งาม บูติค รีสอร์ท

บ้านไม้งาม บูติค รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-206191

โรงแรมสามพี รีสอร์ท

โรงแรมสามพี รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(81)-2823847

โรงแรมโตเกียว

โรงแรมโตเกียว

Address :ถนน อุปราช, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-263140

โรงแรมสุริยาตร์

โรงแรมสุริยาตร์

Address :302 ถนน สุริยาตร์, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-241144

ฮักแพง รีสอร์ท

ฮักแพง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(98)-0976997

โรงแรมเดอ พราวด์

โรงแรมเดอ พราวด์

Address :42/4 ซอยชยางกูร 40, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบ���ราชธานี, 34000,Thailand

พลอยไพจิตร รีสอร์ท

พลอยไพจิตร รีสอร์ท

Address :อ.วารินชำราบ, จังหวัด อุบลราชธานี, 34190,Thailand

Tel :+(66)-(45)-325280

โรงแรมภูหลวง พาเลซ

โรงแรมภูหลวง พาเลซ

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-313225

Hotel Relate in อุบลราชธานี

วรมาตย์ รีสอร์ท

  วรมาตย์ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 142 หมู่ที่ 19 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • Tel : 086-2603029
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
อรณรินทร์ รีสอร์ท

  อรณรินทร์ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 270 หมู่ที่ 12 ถนนรพช. ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
 • Tel : 081-9990380
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
รักแม่มูล รีสอร์ท

  รักแม่มูล รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
 • Tel : 084-2858189
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
รุ่งอรุณ

  รุ่งอรุณ

 • Address : เลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ถนน - ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
 • Tel : 0-4526-7281
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
ไออุ่น รีสอร์ท

  ไออุ่น รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 128 หมู่ที่ 14 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
 • Tel : 089-9201573
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
สวนนงนุช รีสอร์ท

  สวนนงนุช รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 249 หมู่ที่ 13 ถนน - ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • Tel : 086-2554935
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
นาเมือง รีสอร์ท

  นาเมือง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 496/1 หมู่ที่ 2 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
 • Tel : 08-1547-4793
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
ปทุมรัตน์

  ปทุมรัตน์

 • Address : เลขที่ 337 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 • Tel : 0-4524-1501-8
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน อุบลราชธานี
เช็คราคาโรงแรมใน อุบลราชธานี