• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
Nature Trail

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติNature Trail

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภททางบก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

terrestrial Nature Trail is in Kui Buri National Park Hat Kham , Kui Buri , Prachuap Khiri Khan Thailand

(Viewing : 102)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติNature Trail

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีภูมิอากาศจัดอยู่ในประเทศฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate) กล่าวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งปี และมีช่วงแล้งที่เห็นได้ชัดในรอบปี

# #รถเช่า ประจวบคีรีขันธ์

Attraction Nearby

น้ำตกผาหมาหอน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกผาหมาหอน

Pha Ma Horn Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Kuiburi National Park Headaquarters

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทุ่งสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทุ่งสามร้อยยอด

Thung Sam Roi Yot

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมดูผีเสื้อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมดูผีเสื้อ

Butterflies Watching

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกดงมะไฟ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกดงมะไฟ

Huay Dong Ma Fai Waterfall Dong

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแพรกตะคร้อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแพรกตะคร้อ

PraktaKhoo Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำไทร ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำไทร

Sai Cave

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกด่านมะค่า ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกด่านมะค่า

Dan Ma Ka Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมตอไม้จันทน์ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมตอไม้จันทน์

-

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทุ่งสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทุ่งสามร้อยยอด

Thung Sam Roi Yot

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดชมกระทิง ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดชมกระทิง

Gaurs Watching

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แม่รำพึง

Had Mll Rampung

ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

The Mangrove Nature Trail

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแพรกตะคร้อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแพรกตะคร้อ

PraktaKhoo Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมดูนก ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมดูนก

Birds Watching

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขาตาม่องลาย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขาตาม่องลาย

Khon Ta Mong Lai

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

Relate Type

ดงตะแบก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ดงตะแบก

Dong Ta Baek

ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

จุดชมทิวทัศน์หินปราสาท ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จุดชมทิวทัศน์หินปราสาท

-

ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง

Yungthong waterfall

ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

Kew Mae Pan Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สวนสนดงแปก ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สวนสนดงแปก

Suan Son Dong Paek

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

Ang Ka Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Hotels and Accommodation in ประจวบคีรีขันธ์

บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท

บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท

Address :อำเภอ บางสะพานน้อย, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77170,Thailand

Tel :+(66)-(32)-817270

ชาดา เกสท์เฮ้าส์

ชาดา เกสท์เฮ้าส์

Address :178/201 ซอยหัวหิน 80, อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-533549

โรงแรม ค.วาฬบุรี รีสอร์ท

โรงแรม ค.วาฬบุรี รีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77000,Thailand

บ้านภูหินเทิน

บ้านภูหินเทิน

Address :อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(84)-9114988

บ้านน้ำปูน รีสอร์ท

บ้านน้ำปูน รีสอร์ท

Address :อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(94)-1188438

บ้านสมบุญ

บ้านสมบุญ

Address :13/4 ซอยหัวหิน 63, อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-514422

ที่พักสบาย 111 เป๊ปซี่ 111

ที่พักสบาย 111 เป๊ปซี่ 111

Address :ซอยสละชีพ 14, อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77000,Thailand

Tel :+(66)-(32)-861308

สมาร์ท ฮอลิเดย์ รีสอร์ท

สมาร์ท ฮอลิเดย์ รีสอร์ท

Address :อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-3791903

เสน่ห์ บีชคลับ

เสน่ห์ บีชคลับ

Address :อำเภอ ปราณบุรี, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77220,Thailand

Tel :+(66)-(32)-900971

สาลี่ หัวหิน รีสอร์ท

สาลี่ หัวหิน รีสอร์ท

Address :อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(83)-7779978

บ้านนครา

บ้านนครา

Address :อำเภอ ปราณบุรี, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77120,Thailand

Tel :+(66)-(84)-0804040

เอท วิลล่า หัวหิน

เอท วิลล่า หัวหิน

Address :39/784 ถนนเพชรเกษม, อ.หัวหิน, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-526790

Hotel Relate in ประจวบคีรีขันธ์

สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท
อมารี หัวหิน

  อมารี หัวหิน

 • Address : เลขที่ 117/74 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน
 • Tel : 032-616600
 • Province : ประจวบคีรีขันธ์
 • Thailand
สยามการ์เด้น บีช รีสอร์ท
ปราณสิริ

  ปราณสิริ

 • Address : เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
 • Tel : 0-3262-2061
 • Province : ประจวบคีรีขันธ์
 • Thailand
แจ่มสว่าง รีสอร์ท

  แจ่มสว่าง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 168 หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี
 • Tel : 032-570050
 • Province : ประจวบคีรีขันธ์
 • Thailand
บ้านระเบียงทะเล

  บ้านระเบียงทะเล

 • Address : เลขที่ 37/1 ซ.หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน
 • Province : ประจวบคีรีขันธ์
 • Thailand
มายเวย์ หัวหิน 108 (เปลี่ยนชื่อเป็น
ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ประจวบคีรีขันธ์
เช็คราคาโรงแรมใน ประจวบคีรีขันธ์