• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกห้วยเข
Huai Kae Waterfall

น้ำตกห้วยเขHuai Kae Waterfall

น้ำตกห้วยเข ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

terrestrial Huai Kae Waterfall is in Nam Phong National Park Ban Phue , Nong Ruea , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 338)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกห้วยเขHuai Kae Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดปี

# #รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

คำโพน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน

Kham Phon

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พลาญชาด หรือ ลานชาด ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พลาญชาด หรือ ลานชาด

Phalan Chat Or Lan Chat

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินก้อนทั่ง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินก้อนทั่ง

Hin Kon Tuang

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนหินปะการัง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนหินปะการัง

Suan Hin Pakalak

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง

Chang Cave

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์

Pha Sawan

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกห้วยเข

Huai Kae Waterfall

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาจันได ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาจันได

Pha Chan Dai

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์

Pha Sawan

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ

Phu Loop Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ถ้ำช้าง

Chang Cave

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Ubonratana Reservoir

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี

Hin Chang Si

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผานางคอย ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผานางคอย

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง

Khao Suan Kwang Arboretum

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

Relate Type

น้ำตกไอร์ซือดอร์ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกไอร์ซือดอร์

.

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกเกิ้งแม่ฟอง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกเกิ้งแม่ฟอง

Kueng Mae Fong Waterfall

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกไตรตรึงษ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์

Tri Trueng Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกขาอ่อน ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกขาอ่อน

Khaon Water Fall

ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกผาเสื่อ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น้ำตกผาเสื่อ

-

ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น้ำตกส้มป่อย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกส้มป่อย

Waterfall Sompoi

ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

Ton Dad Fa Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกจำปาทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกจำปาทอง

Jum Pa Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

ณิชาภัทร เพลซ

ณิชาภัทร เพลซ

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(85)-0123004

สบายใจ ห้องพัก

สบายใจ ห้องพัก

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(84)-9030727

โรงแรมลา วิลล่า

โรงแรมลา วิลล่า

Address :116/104-106 ซอยชาตะผดุง 3/1 (5/1), อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

ชบาฮัท รีสอร์ท

ชบาฮัท รีสอร์ท

Address :ถนน หนองผือคุ้มน้อย 2, อ.ชุมแพ, จังหวัด ขอนแก่น, 40130,Thailand

Tel :+(66)-(85)-7572440

พิมพ์วลัญช์ เพลส

พิมพ์วลัญช์ เพลส

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

เฮือน ฝากจิต

เฮือน ฝากจิต

Address :ซอย 1, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

เพื่อน รีสอร์ท

เพื่อน รีสอร์ท

Address :อ.ชุมแพ, จังหวัด ขอนแก่น, 40130,Thailand

Tel :+(66)-(43)-312887

โรงแรมนาครา มนตรา

โรงแรมนาครา มนตรา

Address :222 ถนนศรีจันทร์, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40260,Thailand

Tel :+(66)-(43)-209333

กาลาโต้ คอฟฟี่ โฮสเต็ล

กาลาโต้ คอฟฟี่ โฮสเต็ล

Address :54/17 ถนน กลางเมือง, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรมบุษราคัม

โรงแรมบุษราคัม

Address :68 ถนนพิมพสุต, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-333666

โรงแรมภู อินน์

โรงแรมภู อินน์

Address :26-34 ถนนสันติยุติธรรม, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Hotel Relate in ขอนแก่น

ดี ดี รีสอร์ท

  ดี ดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 229 ม. 2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล
 • Tel : 080-0014247
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ธารทอง รีสอร์ท

  ธารทอง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 182 ม. 4 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง
 • Tel : 089-7093942
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
สวนเจ็ดพี่น้อง

  สวนเจ็ดพี่น้อง

 • Address : เลขที่ 189 ม. 4 ถ. - ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
 • Tel : 081-3775228
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
สระบัวรีสอร์ท
ร่มเย็น รีสอร์ท
ไหมคำ รีสอร์ท
บ้านรักรีสอร์ท
ตาลเดี่ยว รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น