• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Waterfall

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นครราชสีมา

terrestrial Haew Suwat Waterfall is in Khao Yai National Park Mu Si , Pak Chong , Nakhon Ratchasima Thailand

(Viewing : 33)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

น้ำตกเหวสุวัตเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วๆ ไป น้ำตกเหวสุวัตนี้อยู่สุดถนนธนะรัชต์ หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝนน้ำจะมากและไหลแรงน้ำค่อนข้างเย็นจัด

Photo

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

info

  Contact/Address : 037-356037

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า นครราชสีมา

Attraction Nearby

จุดชมทิวทัศน์ กม.30 ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30

Km.30 View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต

Haew Suwat Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร

Nature Trail

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้

Pha Kluai Mai Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว

Khao Kiew View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน

Haew Pratun Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 น้ำตกกองแก้ว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

Kanh Kaew Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต

Haew Suwat Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 น้ำตกกองแก้ว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

Kanh Kaew Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้

Pha Kluai Mai Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หอดูสัตว์หนองผักชี ต.หมูสี อ.ปากช่อง
  จ.นครราชสีมา

หอดูสัตว์หนองผักชี

Nong Pak Chi Observation Tower

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร

Nature Trail

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน

Haew Pratun Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30 ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30

Km.30 View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว

Khao Kiew View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Relate Type

น้ำตกวังกวาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกวังกวาง

Wang-Kwang Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกไอร์ซือดอร์ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกไอร์ซือดอร์

.

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

NAM TOK THANTHIP FOREST PARK

ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกโพธิ์หินดาด ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

น้ำตกโพธิ์หินดาด

PHO HIN DAT Waterfall

ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

น้ำตกแม่ขุน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่ขุน

Mae Khun Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ภูแดงร้อน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภูแดงร้อน

Phu Dag Ron Waterfull

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด

Tonelad Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกกองแก้ว ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

น้ำตกกองแก้ว

Kong Kiew Waterfall

ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

Hotels and Accommodation in นครราชสีมา

บ้านอุ้มรีสอร์ท

บ้านอุ้มรีสอร์ท

Address :อ.สีคิ้ว, จังหวัด นครราชสีมา, 30140,Thailand

โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค

โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค

Address :151 ถนน มิตรภาพ, อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

บ้านไร่ภูผาทอง

บ้านไร่ภูผาทอง

Address :อ.สีคิ้ว, จังหวัด นครราชสีมา, 30210,Thailand

Tel :+(66)-(84)-5584536

บ้านปทิตตา

บ้านปทิตตา

Address :ถนน ธนะรัชต์, อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

ภาญา

ภาญา

Address :อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9485555

พิมายบุรี

พิมายบุรี

Address :อ.พิมาย, จังหวัด นครราชสีมา, 30110,Thailand

Tel :+(66)-(44)-083875

เลค วิว

เลค วิว

Address :อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

Tel :+(66)-(85)-2832916

โรงแรม บีบี เฮ้าส์

โรงแรม บีบี เฮ้าส์

Address :อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

วิวแอนด์วิน โฮมสเตย์

วิวแอนด์วิน โฮมสเตย์

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9008111

นภาภรณ์ รีสอร์ท

นภาภรณ์ รีสอร์ท

Address :ซอย มิตร��าพ 8, อ.เมืองนครราชสีมา, จังหวัด นครราชสีมา, 30000,Thailand

Tel :+(66)-(44)-262374

คาซ่า เพนดิโอ

คาซ่า เพนดิโอ

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8465345

เลอ คูล

เลอ คูล

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(84)-4550770

Hotel Relate in นครราชสีมา

ศรีพัฒนา

  ศรีพัฒนา

 • Address : เลขที่ 364 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
 • Tel : 044-251652
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
อารมณ์ดี

  อารมณ์ดี

 • Address : เลขที่ 2119/5 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
 • Tel : 044-277919
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
ศรีจอมพล

  ศรีจอมพล

 • Address : เลขที่ 133-135 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
 • Tel : 044-252830
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
ศาลาเขาใหญ่

  ศาลาเขาใหญ่

 • Address : เลขที่ 99 ม.11 ถ-ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
 • Tel : 044-760501
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
บอสส์

  บอสส์

 • Address : เลขที่ 823/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
 • Tel : 044-252508
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
ซานโตฌา

  ซานโตฌา

 • Address : เลขที่ 292/2 ม.5 ถ- ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
 • Tel : 083-3889234 , 044-318040
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
ชาโต เดอ เขาใหญ่
ดาราบุรี บูติก โฮเต็ล

เช็คราคาโรงแรมใน นครราชสีมา
เช็คราคาโรงแรมใน นครราชสีมา