• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Waterfall

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นครราชสีมา

terrestrial Haew Suwat Waterfall is in Khao Yai National Park Mu Si , Pak Chong , Nakhon Ratchasima Thailand

(Viewing : 82)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

น้ำตกเหวสุวัตเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วๆ ไป น้ำตกเหวสุวัตนี้อยู่สุดถนนธนะรัชต์ หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝนน้ำจะมากและไหลแรงน้ำค่อนข้างเย็นจัด

Photo

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

น้ำตกเหวสุวัตHaew Suwat Waterfall

 

info

  Contact/Address : 037-356037

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า นครราชสีมา

Attraction Nearby

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร

Nature Trail

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน

Haew Pratun Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30 ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30

Km.30 View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต

Haew Suwat Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว

Khao Kiew View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 น้ำตกกองแก้ว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

Kanh Kaew Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้

Pha Kluai Mai Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้

Pha Kluai Mai Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว

Khao Kiew View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 น้ำตกกองแก้ว ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

Kanh Kaew Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต

Haew Suwat Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30 ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

จุดชมทิวทัศน์ กม.30

Km.30 View Point

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หอดูสัตว์หนองผักชี ต.หมูสี อ.ปากช่อง
  จ.นครราชสีมา

หอดูสัตว์หนองผักชี

Nong Pak Chi Observation Tower

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้ำตกเหวประทุน

Haew Pratun Waterfall

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร

Nature Trail

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Relate Type

น้ำตกกระเต็งเจ็ง ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกกระเต็งเจ็ง

-

ต.ปังเผล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยหลวง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกห้วยหลวง

Huai Luang Waterfall

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำตกหนานเตย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกหนานเตย

Nan Toei Waterfall

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกตาดเหมย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

น้ำตกตาดเหมย

Tat Moel Waterfall

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง

Boo Tong

ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

น้ำตกแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแจ้ซ้อน

Jae Son Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกเก้าชั้น ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

น้ำตกเก้าชั้น

The Nine-Storey Waterfall

ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

น้ำตกโตนเด้ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

น้ำตกโตนเด้ง

Ton Dang Waterfall

ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

Hotels and Accommodation in นครราชสีมา

บ้านสวนวิวเขาโฮมสเตย์

บ้านสวนวิวเขาโฮมสเตย์

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5235564

พาราไดส์ ออน เอิร์ท

พาราไดส์ ออน เอิร์ท

Address :88 โยธาธิการ, อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9181212

เมืองทอง รีสอร์ท

เมืองทอง รีสอร์ท

Address :อ.ขามสะแกแสง, จังหวัด นครราชสีมา, 30290,Thailand

โบนันซ่า รีสอร์ท

โบนันซ่า รีสอร์ท

Address :อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

ภูปลายหมอกรีสอร์ท

ภูปลายหมอกรีสอร์ท

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(86)-3812475

บ้านทรัพย์ประนอม

บ้านทรัพย์ประนอม

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

บ้านภูสะแกราช

บ้านภูสะแกราช

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(98)-2195570

ดีไลท์ รีสอร์ท

ดีไลท์ รีสอร์ท

Address :222 ซอยสาสุข, อ.เมืองนครราชสีมา, จังหวัด นครราชสีมา, 30000,Thailand

Tel :+(66)-(44)-307210

โคราช พาวิลเลี่ยน โฮม รีสอร์ท

โคราช พาวิลเลี่ยน โฮม รีสอร์ท

Address :อ.เมืองนครราชสีมา, จังหวัด นครราชสีมา, 30000,Thailand

Tel :+(66)-(86)-4119298

สองเรา รีสอร์ท

สองเรา รีสอร์ท

Address :อ.สีคิ้ว, จังหวัด นครราชสีมา, 30140,Thailand

เดินดินดูดาวรีสอร์ท

เดินดินดูดาวรีสอร์ท

Address :อ.วังน้ำเขียว, จังหวัด นครราชสีมา, 30370,Thailand

Tel :+(66)-(85)-1112215

ซานเขาใหญ่ เกสเฮ้าส์ แอนด์ ทัวร์

ซานเขาใหญ่ เกสเฮ้าส์ แอนด์ ทัวร์

Address :ถนนธนะรัชต์, อ.ปากช่อง, จังหวัด นครราชสีมา, 30130,Thailand

Hotel Relate in นครราชสีมา

สุนทรี บูติก รีสอร์ท
ออโรร่า รีสอร์ท
พิมายบุรี

  พิมายบุรี

 • Address : เลขที่ 142 ม.15 ถ- ต.ในเมือง อ.พิมาย
 • Tel : 044-928333
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand
มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท
เรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ
คลองทรายรีสอร์ท
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช (รอยัลปริ๊นเซสเดิม)
สบายโฮเทล

  สบายโฮเทล

 • Address : เลขที่ 642/25-26 ถ- ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา
 • Tel : 044-295999
 • Province : นครราชสีมา
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน นครราชสีมา
เช็คราคาโรงแรมใน นครราชสีมา