• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ออบขาน
Opkhan

ออบขานOpkhan

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ธรณีสัณฐาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Opkhan is in Op Khan National Park Nam Phrae , Hang Dong , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 86)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ออบขานOpkhan

 

info

  Contact/Address : 06-1811068

Facility :

Open time/Other info. เดือนพฤศจิกายน - เดือนมิถุนายน

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง

Sopsamoeng

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน

Tukkatan Cave

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง

Mae Wang River

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด

Mae Had Waterfall

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนล้าน ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนล้าน

Doi Mon Lan

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tad Mhog Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Relate Type

ลานหินปุ่ม ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลานหินปุ่ม

Lan Hin Pum

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ละลุ ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ละลุ

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

หินก่วยหล่อ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

หินก่วยหล่อ

Guayhlo Stone

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

หินโยกมหัศจรรย์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินโยกมหัศจรรย์

Miracle Rock

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูหินด่าง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภูหินด่าง

Phu Hin Dang

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนหินพลาญยาว ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

สวนหินพลาญยาว

Suan Hin Plan Yao

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ

Phu Kra Bo

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

ฮอลิเดย์

ฮอลิเดย์

Address :อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50210,Thailand

Tel :+(66)-(93)-1372430

บ้านตองเฮ้าส์ รีสอร์ท

บ้านตองเฮ้าส์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

Tel :+(66)-(53)-336860

ท่าตอนการ์เด้น รีสอร์ท

ท่าตอนการ์เด้น รีสอร์ท

Address :อ.แม่อาย, จังหวัด เชียงใหม่, 50280,Thailand

Tel :+(66)-(53)-459286

เดอะ รอยัล เกสท์เฮ้าส์

เดอะ รอยัล เกสท์เฮ้าส์

Address :5 ซอยคชสาร 4, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-271191

สามสิบแสน

สามสิบแสน

Address :ซอยสามล้าน 7, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

บีทูมหิดล

บีทูมหิดล

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(52)-009556

โรงแรม โรส อินน์

โรงแรม โรส อินน์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-226178

คำ-ม่อนเพลส

คำ-ม่อนเพลส

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-278936

เยสเทอร์เดย์

เยสเทอร์เดย์

Address :24 ซอยนิมมานเหมินท์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-213809

รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท

รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท

Address :ถนนโชตนา, อ.แม่แตง, จังหวัด เชียงใหม่, 50150,Thailand

ซอฟท์ดอร์มเทล

ซอฟท์ดอร์มเทล

Address :28/16 ซอยอนุสาวรีย์สิงห์ 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(64)-1936509

คิม เฮาส์

คิม เฮาส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-282441

Hotel Relate in เชียงใหม่

ศรีลานนาเกสท์เฮ้าส์

  ศรีลานนาเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 55 ถนนเทวีอุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-241272
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แคนทารี ฮิลส์

  แคนทารี ฮิลส์

 • Address : เลขที่ 44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53222111
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอ ลานนา

  เดอ ลานนา

 • Address : เลขที่ 44 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-326266
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เชียงคำ

  เชียงคำ

 • Address : เลขที่ 51 ซอยเชียงคำ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053281016-9
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
นิวเอเซียโฮเต็ล

  นิวเอเซียโฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 55 ถนนราชวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252426
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
รอยัลล้านนา

  รอยัลล้านนา

 • Address : เลขที่ 119 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-818773
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เคซีอินน์

  เคซีอินน์

 • Address : เลขที่ 123 ซอย 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222721
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
โฮมเพลสเกสท์เฮ้าส์

  โฮมเพลสเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 9 ซอย 6 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53276468
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่