• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกทรายทอง
Sai Tong Waterfall

น้ำตกทรายทองSai Tong Waterfall

น้ำตกทรายทอง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เพชรบูรณ์

terrestrial Sai Tong Waterfall is in Nam Nao National Park Nam Nao , Nam Nao , Phetchabun Thailand

(Viewing : 574)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เป็นน้ำตกหินทรายอยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 1,300 เมตร มีความกว้างที่สุดประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในฤดูฝนสายน้ำที่ไหลผ่านผาหินก่อเกิดเป็นม่านน้ำที่สวยงามและสามารถสร้างความประทับใจได้ไม่น้อย

Photo

น้ำตกทรายทองSai Tong Waterfall

 

น้ำตกทรายทองSai Tong Waterfall

 

น้ำตกทรายทองSai Tong Waterfall

 

info

  Contact/Address : โทรศัพท์ : 081 962 6236, 0-567-29002 E-mail : namnao_np11@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า เพชรบูรณ์

Attraction Nearby

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำหนาว ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำหนาว

Nam Nao nature trail

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ผาล้อมผากอง ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ผาล้อมผากอง

Pha Lom Pha Kong

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ

Phu Kho Viewpoint

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย

Heo Sai Waterfall

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สวนสนดงแปก ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สวนสนดงแปก

Suan Son Dong Paek

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกทรายทอง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกทรายทอง

Sai Tong Waterfall

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ภูผาจิต ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ภูผาจิต

Phu Pha Chit

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์ ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์

Tham Pha Hong Viewpoint

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ

Phu Kho Viewpoint

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์ ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์

Tham Pha Hong Viewpoint

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ป่าเปลี่ยนสี ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ป่าเปลี่ยนสี

Colour-Chamging Forest

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ภูผาจิต ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ภูผาจิต

Phu Pha Chit

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

NAM TOK THANTHIP FOREST PARK

ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย

Heo Sai Waterfall

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกสองนาง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกสองนาง

Song Nang Waterfall

ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกตาดหมอก ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกตาดหมอก

Tat Mok Waterfall

ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

Relate Type

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกไตรตรึงษ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไตรตรึงษ์

Tri Trueng Waterfall

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกธารทิพย์ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกธารทิพย์

Than Thip Waterfall

ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

น้ำตกฮาลาซะห์ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกฮาลาซะห์

Halaza Waterfull

ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย

-

ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

Ton Dad Fa Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกดอยเวียงผา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกดอยเวียงผา

Doi Wiangpha Waterfall

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in เพชรบูรณ์

บ้านหมอกงาม รีสอร์ท

บ้านหมอกงาม รีสอร์ท

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(84)-6202265

ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค

ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67280,Thailand

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์

Address :อ.เมืองเพชรบูรณ์, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67000,Thailand

Tel :+(66)-(56)-743645

อิเลคทริค

อิเลคทริค

Address :ถนนสามัคคีชัย, อ.เมืองเพชรบูรณ์, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67000,Thailand

ฟาร์มเห็ดรีสอร์ท

ฟาร์มเห็ดรีสอร์ท

Address :อำเภอ หล่มเก่า, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67120,Thailand

ยอดบึง

ยอดบึง

Address :อ.เมืองเพชรบูรณ์, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67000,Thailand

Tel :+(66)-(88)-4211275

เลคไซด์ การ์เดนท์ รีสอร์ท

เลคไซด์ การ์เดนท์ รีสอร์ท

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(81)-5963144

ปรายฟ้า การ์เด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท

ปรายฟ้า การ์เด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67280,Thailand

อุ่นไอหมอก

อุ่นไอหมอก

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(86)-2016314

บ้านธติยา

บ้านธติยา

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(86)-0542072

วัลภา รีสอร์ต

วัลภา รีสอร์ต

Address :161 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2196, อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4096063

เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท

เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท

Address :อ.เขาค้อ, จังหวัด เพชรบูรณ์, 67270,Thailand

Tel :+(66)-(86)-5139272

Hotel Relate in เพชรบูรณ์

บ.เมาเทนพาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล
ครูแป๊ว เพลส

  ครูแป๊ว เพลส

 • Address : เลขที่ 32/11 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
 • Province : เพชรบูรณ์
 • Thailand
เพชรบูรณ์โฮเต็ล
สตาร์รีสอร์ท
เพชรสยาม

  เพชรสยาม

 • Address : เลขที่ 277 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
 • Province : เพชรบูรณ์
 • Thailand
เขาค้อวัลเลย์รีสอร์ท
มะขามหวานรีสอร์ท
กอลฟ์แอนรีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน เพชรบูรณ์
เช็คราคาโรงแรมใน เพชรบูรณ์