เกาะทะลุ ที่ตั้ง ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะเล็กๆ เป็นหินทั้งเกาะ มีประติมากรรมทางธรรมชาติเป็นรูทะลุซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บนเกาะมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเวลาเดินเรือออกทะเล ใต้ท้องทะเลรอบเกาะเต็มไปด้วยหมู่ปะการังหลากสี เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นทางทิศต
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระยองสามารถเช่าเรือหางยาวมาส่งที่เกาะทะลุได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *