อ่าวเขาควาย ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีหาดทรายกว้างโค้งเหมือนเขาควายยาวประมาณ 2 กม. น้ำทะเลใส่ลงเล่นน้ำได้ ปลายอ่าวมีประติมากรรมโขดหินที่ค่อนข้างแปลกตา เป็นที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและมีจุดชมทัศนีภาพของเกาะพยาม มีที่พักให้บริการหลายแห่ง
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มาเกาะพยาม มีถนนเชื่อมจากท่าเรือเกาะพยาม 3.5 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *