อ่าวหินขาว ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีหาดทรายและโขดหินมากมาย มีศาลเจ้าพ่อหินขาวซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านบเกาะ มีตำนานเล่าว่าเป็นผู้มาเข้าฝันให้บรรพบุรุษของชาวเกาะเดินทางมาลงหลักปักฐานที่เกาะนี้
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มาเกาะพยาม อยู่ถัดมาจากอ่าวไผ่
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *