วัดเกาะพยาม ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีโบสถ์กลางน้ำและสะพานปูนยื่นลงไปในทะเล มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อเรือโดยสารแล่นเข้าสู่เกาะ
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *