น้ำตกหงาว ที่ตั้ง หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเขาสูงชัน บริเวณน้ำตกเป็นที่อยู่ของปูเจ้าฟ้า ปูน้ำจืดที่พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ คือ โกมาสุม หรือ เอื้องเงินหลวง ซึ่งออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ห่างจากอ.เมืองระนองประมาณ 13 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงที่มีน้ำมากที่สุด คือ เดือนมิถุนายน
เวลาเปิด-ปิด : 06.00 20.00 น.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
โทร. 077848181  
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *