เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมน้ำตกเหวโหลม น้ำตกโตนเพชร น้ำตกพระนารายณ์ แก่งหินช้าง บึงหลักแหลด บึงปากกราด น้ำตกคลองลงปลา มียอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง คือ เขาพ่อตาโซงโคง สูง 975 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณดังกล่าวเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ เนื้อที่ประมาณ 297,700 ไร่ หรือประมาณ 476.32 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ จ.ชุมพร และจ.ระนอง
การเดินทาง :

ติดต่อ : สำนักงานป่าไม้ จังหวัดระนอง
โทร. 077823255, 0819780978

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *