ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว (เขตมณฑลชีวโลก) ที่ตั้ง 185 4 ล่าง หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีจุดที่น่าสนใจ 3 บริเวณ คือ สวนรุกชาติป่าชายเลน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานคอนกรีตระยะทางประมาณ 850 ม.ชมต้นตะบูนดำที่ใหญ่ที่สุดและมีอายุมากกว่า 200 ปี จุดชมวิวบริเวณสำนักงานซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่าชายเลนเป็นมุมกว้าง และป่าชายเลนบริเวณหาดทราย ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์และได้รับการประกาศเขตมณฑลชีวโลก
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองไปตาม
ถนนเพชรเกษมทางทิศใต้ (ระนอง – พังงา) ประมาณ
19 กม. บริเวณกม.ที่ 626-627 มีทางเลี้ยวขวาบริเวณ
ที่ทำการเทศบาลตำบลหงาว เป็นทางลาดยางไปอีก
5 กม. หรือนั่งรถโดยสารสายระนอง-กะเปอร์หรือ
สายระนอง-ท่าฉางมาได้

ติดต่อ : โทร. 07784 8391, 07784–8392

Leave a Reply