ชุมชนกะทู้ ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนสร้างสุข เป็นพื้นที่อาศัยที่ผสมผสานกันระหว่างชาวไทย – จีน มีศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่น บอกเล่าความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่เหมืองแร่จำลอง รูปภาพประเพณีกินผัก ฯลฯ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปตามถ.ระนอง และถ.วิชิตสงคราม ผ่านสี่แยก สวนอาหารไทนาน ถึงสามแยกวัดเก็ดโฮ่ เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงสี่แยกบายพาสกะทู้ – ป่าตอง ตรงไปประมาณ
1 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *