สะพานปลาเทศบาลระนอง ที่ตั้ง สะพานปลา เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถานที่ที่เรือประมงทะยอยเข้ามาส่งปลาขึ้นขายช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้า
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองระนองใช้ถ.เพิ่มผลทางไปวัดอุปนันไชย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถ.สะพานปลาตรงไปจนสุดถนน
ฤดูการท่องเที่ยว : 04.0006.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *