ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง ที่ตั้ง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ สุขภาพ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ศูนย์สุขภาพที่มีบริการหลากหลาย อาทิเช่น นวดฝ่าเท้า นวดตัว อบสมุนไพร สระน้ำแร่ร้อน อบสมุนไพร นวดแผนไทย นวดหน้าแบบอโรมเทอราปี ศูนย์ออกกำลังกาย และโปรแกรมการรักษาสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกแบบดุลยภาพบำบัด มีห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับโปรแกรมสุขภาพ การตรวจเช็ค เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9002 ซึ่งให้บริการครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ในการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ คือ นำแร่ร้อนจากบ่อนำแร่ร้อนที่ดีที่สุดในประเทศมาใช้ในกิจกรรมบำบัดรักษาในแนวแพทย์แผนไทย

การเดินทาง :

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ศุกร์ 08.3016.30 น.

ติดต่อ : โทร. 0778126303, 077824624

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *