น้ำตกชุมแสง (น้ำตกสายรุ้ง) ที่ตั้ง ปากจั่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสัก
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : น้ำตกมีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน น้ำจะไหลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงทำให้ชาวบ้านมักจะเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกสายรุ้ง”
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากเทศบาลเมืองระนองและตัวอ.กระบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดชุมพร) เป็นระยะทาง 80 และ 16 กม. บริเวณหลักกม.ที่ 529-530 (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปากจั่น) มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 3 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงฤดูฝน

Leave a Reply