คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ที่ตั้ง ทับหลี ละมุ กระบุรี ระนอง 85110
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัญฐานและซากดึกดำบรรพ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู มีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 44 กม. เป็นจุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี:ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย-พม่า นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก คอคอดกระเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ฝรั่งเศสต้องการขุดคอคอดกระเพื่อย่นระยะทางในการเดินทางจากทะเลอันดามันมาอ่าวไทยแต่ต้องล้มเลิกไปเพราะขัดผลประโยชน์กับอังกฤษ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ประมาณกม.ที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *