ล่องเรือชมหิ่งห้อยละอุ่น ที่ตั้ง บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ ล่องเรือ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ล่องเรือชมหิ่งห้อยไปตามลำน้ำละอุ่น เรือออกเวลา 19.30 น.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ครึ่ง ปากน้ำละอุ่น เป็นสถานที่บรรจบของแม่น้ำ 2 สายสำคัญ คือ คลองละอุ่น คลองบางแก้ว มีพันธุ์ปลาน้ำกร่อยอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงฤดูหนาว หิ่งห้อยมักจะมีมากในช่วงเวลาข้างแรม หรือคืนเดือนมืด เพราะจะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่าเวลาข้างขึ้น

ติดต่อ : ติดต่อและขึ้นเรือได้ที่ ร้านอาหาร
เรือนแพ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง
ละอุ่นฝั่งทางไปจังหวัดชุมพร
เรือสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนไม่เกิน
20 คน ในราคาไปกลับ 1,500 บาท
(ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *