หาดพันทรี ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นอ่าวเล็กๆ ชายหาดเงียบสงบมีที่พักให้บริการ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ถัดจากหาดสุรินทร์ไปทางเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *