สะพานสารสิน ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพระเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ตตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 ม. กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง เปิดใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ตำนานรักสะพานสารสิน เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจ.ภูเก็ต โศกนาฏกรรมของหนุ่มสาว 2 คนที่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้ผ้าขาวม้าผูกต่อกันมัดตัวเองกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 402 เป็นสะพานเชื่อม จ.ภูเก้ตกับจ.พังงา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *