พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : อาคารเรือนไทยภาคใต้ประยุกต์ 2 หลัง หลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่ออารยธรรมอินเดียเผยแพร่เข้ามา ประวัติและวิธีการทำเหมืองแร่ดีบุก และสวนยางพารา หลังที่สองจัดแสดงศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางเส้นทางสายป่าคลอก

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.0016.00 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท
ติดต่อ : โทร. 076311426
07631 1025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *