ชุมชนบางโรง ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุมชน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ล่องเรือชมป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวประมง ลิงแสม ดูนก เที่ยวน้ำตกบางแป
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากสี่แยกอนุสาวรีย์ตรงไปยังต.ป่าคลอก ระยะทางประมาณ 10 กม. ถึงทางแยกบ้านบางโรงเลี้ยวขวา เส้นทางไปท่าเรือเกาะยาวน้อย ระยะทาง 700 ม.

ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชนบางโรง
โทร. 076221602
เว็บไซต์ : www.phuket.doae.go.th/agrotourism/bangrong.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *