บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เมืองถลางเก่า) ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุมชน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศูนย์กลางของเมืองถลางเมื่อพ.ศ.2452 และเป็นศาลาว่าการของเมืองภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.2419 ก่อน พ.ศ.2452 เป็นท่าเรือสำคัญของเมืองถลาง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ช่วงปี พ.ศ. 2395 2425 กบฎอั้งยี่ชาวจีน ประวัติและผลงานของพระยาวิชิตสงคราม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตไปตามถ.เทพกระษัตรีประมาณ 12 กม. บ้านพระยาวิชิตสงครามตั้งอยู่ทางขวามือใกล้กับศาลเจ้าท่าเรือ เลี้ยวเข้าไปในซ.หัวท่าประมาณ 50 ม. และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่บริเวณบ้านพระยาวิชิตสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *