วัดม่วงโกมารภัจจ์ ที่ตั้ง เทพกษัตรี ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ศาสนสถาน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีพระพุทธรูปปูนปั้นครึ่งท่อนสกุลช่างถลาง ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นทึง และต้นทัง ซึ่งกลายเป็นลายแทงของวัด ความว่า ระหว่างต้นทึงต้นทังเป็นที่ฝังสมบัติ ทำบุญเซียมซีประวัติศาสตร์ที่เดียวในภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของวัดพระนางสร้าง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ต ใช้ถ.เทพกระษัตรี ผ่านสี่แยกอำเภอถลาง ตรงไปประมาณ 200 ม. ทางซ้ายมือจะมีซอยเลี้ยวเเข้าตรงสะพานลอยข้ามถนน ตรงข้ามที่ทำการอำเภอถลาง เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนน จนกระทั่งถึงทางแยกให้ตรงไป และเลี้ยวซ้ายเข้าวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *