ภาพเขียนสีบนเพิงพา “เขาพัง” ที่ตั้ง เกาะ
ปันหยี เมืองพังงา พังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สันนิษฐานว่าภาพเขียนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับเขาเขียนคือประมาณ 5,000-6,000 ปี ภาพเขียนสีรูปคน เป็นสีน้ำตาลแดง เส้นสีแสดงเค้าโครงร่างภายนอก ภาพลายเส้นเรขาคณิต เป็นเส้นคู่คล้ายรูปสามเหลี่ยมและ สี่เหลี่ยมและภาพลายเส้น
พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องมือหินกะเทาะทำจากแร่ควอตซ์ เครื่องมือหินกะเทาะรูปร่างคล้ายใบหอกทำจากหินควอร์ตไซต์ เปลือกหอยเจ็ดพันธุ์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากพังงาไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศใต้ หลักกม.ที่ 9 มีทางแยกไปอ่าวพังงา ถึงท่าเทียบเรืออบจ. ลงเรือโดยสารเดินทางต่อไปประมาณ 20 นาที จะถึงเขาพังก่อนถึงเขาเขียนและเกาะปันหยี

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทร. 076411136
076412188
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *