น้ำตกโตนน้ำฟุ้ง ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกที่มีความงดงามหลากหลายตามสภาพของธรรมชาติ
การเดินทาง : ตั้งอยู่ตอนล่างของน้ำตกโตนปริวรรต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *